Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jani Stjernström: Överdriven administration ger sämre arbetsmiljö i sjukvården

Fel att behöva brottas med administrativa kolosser

Våra fyra yrkesgrupper Barnmorskor, Biomedicinska analytiker, Röntgensjuksköterskor och Sjuksköterskor har en hög arbetsbelastning inte bara för att vårda-diagnostisera och utveckla god och säker vård utan även hantera de stora kraven kring administration.

De administrativa kraven kommer till utan att arbetsgivare samtidigt tittar på syfte, rimlighet och arbetsmiljön för oss som ska hantera systemen.

De administrativa kraven kommer till utan att arbetsgivare samtidigt tittar på syfte, rimlighet och arbetsmiljön för oss som ska hantera systemen.

Det mesta som hanteras är återrapporteringar till kvalitetsregister, processer, digitala dokumentationer gällande rutiner och riktlinjer, ekonomi och scheman. Ja, listan kan göras lång.

Men även journalsystem som digitaliserats som Cosmic skapar utmaningar med många ”klickningar” och osäkra dokumentationsblad som läkemedelsmodulen.

Allt detta stjäl tid av den direkta vården som vi vet mer och mer ska utvecklas till Personcentrerad vård detta skapar fysisk och psykisk stress hos oss som ska hantera alla krav som ställs kring administration.

Våra fyra yrkesgrupper har patienten i fokus och har utbildat sig för att utöva god och säker vår till alla utifrån behov och vi tycker det är slöseri med vår kunskap att hantera stora mängder administration som inte direkt gynnar patient.

Det är tydligt att administration ökar stort och behovet att fylla denna ”koloss” med mer administrativt innehåll bara ökar.

Det är tydligt att administration ökar stort och behovet att fylla denna ”koloss” med mer administrativt innehåll bara ökar.

Cheferna närmast verksamheten har en hög andel administrativ rapporteringsskyldighet. Detta skapar en frånvaro från verksamheten, vilket leder till ett frånvarande ledarskap.

För att bryta den negativa spiralen av en vård som krackelerar behöver arbetsgivaren styra om i sin prioritering:

• Ge verksamhetsnära chefer fullt stöd att vara chef i verksamheten med ett rimligt antal underställda, max 25 medarbetare.

• Riskbedöm de administrativa systemen och jobba systematiskt med att åtgärda fel och brister.

• Lyssna på medarbetarna som ser problemen och ofta har lösningar till åtgärder.

• Alla administrativa uppdrag ska ses över och prioriteras utifrån absoluta behov och vilka som inte tillför värde för patient.

• Vården kring patient ska prioriteras och alla administrativa krav ska riskbedömas och utifrån resultat ska en åtgärdsplan läggas för vilka som är bäst lämpade att administrera och vilka resurser som måste tillföras.

Det måste ske en tydligare viljeinriktning från arbetsgivaren att skapa en hälsosam arbetsmiljö där vi yrkesutövare får förutsättningar att göra det vi är bäst på det vill säga personcentrerad god och säker vård.

Ingen yrkesutövare inom vården idag ska behöva brottas med administrativa ”kolosser” som bara skapar kaos och ohälsa.

Ingen yrkesutövare inom vården idag ska behöva brottas med administrativa ”kolosser” som bara skapar kaos och ohälsa.

Jani` Stjernström

ordförande Vårdförbundet avdelning Västmanland

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel