Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Karl Beijbom: Dags att omförhandla samhällskontraktet

Annons
Medborgare måste ta mer ansvar för egen välfärd

Stefan Löfven säger att höstens riksdagsval skall bli en folkomröstning om välfärden - ja till utbyggd välfärd, nej till skattesänkningar. Den svenska undersåtligheten är så utbredd att den enskilde medborgaren numera förväntar sig att staten skall sörja för välbefinnande och välfärd åt alla, från vaggan till graven.

Vi förväntas vara villiga att betala världens högsta skatter - och är i gengäld utlovade världens bästa välfärd. Allt sammanfattas i klatschiga budskap som ”Den svenska modellen skall utvecklas, inte avvecklas” och ”Ett starkare samhälle, ett tryggare Sverige.”

Men den svenska välfärden krackelerar allt mer samtidigt som högskattesamhället består. Vi har i dag minst antal sjukhusbäddar per capita i hela EU.

Samtidigt som den grova brottsligheten ökar snabbare än någonsin och mängdbrotten läggs på hög är polistätheten nere på 2010-års nivå. Det saknas 50 000 behöriga lärare i svensk skola.

Personalbristen och personalomsättningen i svensk förskola är så omfattande att experterna talar om barnmisshandel. Vi har en skriande brist på personal inom förlossningsvården, socialtjänsten, ungdomspsykiatrin. Inom äldreomsorgen har antalet platser bara minskat samtidigt som andelen 80 plus bara vuxit. Och antalet fattigpensionärer bara växer.

Sju av tio arbetsgivare inom den offentliga sektorn uppger att man har svårt att hitta och rekrytera de medarbetare som verksamheten kräver. Detta betyder att den offentliga sektorn är en usel arbetsgivare, som inte lyckas erbjuda det som kvalificerade medarbetare i dag kräver: god lön, bra arbetsmiljö, stort medinflytande, generösa villkor för vidareutbildning, goda karriärmöjligheter.

Den svenska staten har i dag starka finanser i den rådande högkonjunkturen, men kommunerna får allt svårare att ha råd med de åtaganden i välfärden som utgör kärnan i ”den svenska modellen”. Allt färre skattebetalare, allt fler äldre och många nyanlända som är arbetslösa och bidragsberoende.

Den svenska staten har i dag starka finanser i den rådande högkonjunkturen, men kommunerna får allt svårare att ha råd med de åtaganden i välfärden som utgör kärnan i ”den svenska modellen”

Detta är verkligheten i många kommuner. Kommunerna finansierar välfärden med växande låneskulder. 2003 översteg den samlade svenska kommunskulden 300 miljarder kronor. 2015 hade kommunskulden vuxit till över 550 miljarder kr. Senast 2024 kommer kommunernas låneskuld enligt Svensk Kommuninvest att överstiga 1000 miljarder kr. Staten bidrar till att försvaga kommunernas ekonomi genom att - i strid med grundlagen - övervältra kostnader på kommunerna för åtaganden som regeringen beslutat om, som inom integrationspolitiken.

Det är dags att ”omförhandla samhällskontraktet”. Staten måste erkänna den offentliga sektorns begränsningar i stället för att fortsätta att lova ”allt åt alla”.

I det nya samhällskontraktet måste staten sätta upp den basnivå av välfärdstjänster där den offentliga sektorn kan hålla sina löften. I övrigt måste medborgarna uppmuntras att ta ett eget ansvar för sin egen välfärd - från sjukvårdsförsäkringar till eget pensionssparande - i kombination med sänkta skatter och avdragsgilla premier.

I övrigt måste medborgarna uppmuntras att ta ett eget ansvar för sin egen välfärd - från sjukvårdsförsäkringar till eget pensionssparande - i kombination med sänkta skatter och avdragsgilla premier.

Allt detta är svårt att svälja för vänstern. Men svensk liberalism måste våga se verkligheten i ögonen och ta fram lösningar som gör att ingen hamnar i avgrunden när välfärdssamhället krackelerar. När stat, kommun och landsting inte kan leva upp till sina välfärdslöften måste vi medborgare själva och i samverkan med varandra ta ansvar för vår egen och vår gemensamma trygghet, i familjen, i nätverk, i kooperativ, i föreningar, i byalag, i marknadslösningar. När tilliten till staten krackelerar återstår bara tilliten till oss själva och varandra. Ett framtida tryggt samhälle måste den offentliga sektorn och civilsamhället bygga tillsammans.

När tilliten till staten krackelerar återstår bara tilliten till oss själva och varandra.

Karl Beijbom

bokförläggare och journalist

Anmäl text- och faktafel

Annons