Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kärnkraften behöver byggas ut i hela världen

När man läser Lise Nordins debattartikel i Göteborgsposten den 1 augusti om att man lugnt kan avveckla kärnkraften och ersätta den med sol- och vindkraft, förstår den insatte att hon följer ideologi före vetenskapliga fakta i energifrågor. Hon påstår dessutom felaktigt, som vilka vilseledande alternativa fakta som helst, att kärnkraft kostar dubbelt så mycket som vindkraft.

Produktionskostnaden, inklusive avgift till avfallsfonden, är cirka 30 öre/kWh för befintlig kärnkraft (SWECO:s rapport till Energikommissionen 2016 ”Ekonomiska förutsättningar för skilda kraftslag”).

För landbaserad vindkraft är kostnaden mellan 37 och 64 öre/kWh (Energimyndighetens rapport, ER 2016:17 ” Produktionskostnader för vindkraft i Sverige”).

I ett PM, ”Promemoria om kostnaderna för nya elproduktionsanläggningar i Sverige” utgivet den 21 april 2016 av Energikommissionen, som Lise Nordin var en del av, anges att kostnaden, exklusive både skatter och subventioner, för ny kärnkraft är ca 54 öre/kWh. Detta jämförs med ny vindkraft som ligger på 51 öre/kWh. Ny kärnkraft och ny vindkraft ligger alltså på samma kostnadsnivå enligt Energikommissionens egna PM.

Med bibehållen kärnkraft eller helst utbyggd, skulle vi istället genom elexport kunna hjälpa till med att minska våra grannländers utsläpp av växthusgaser.

Omställningen till ”100 procent förnybart” beräknas kosta cirka 1 500 miljarder kronor i enlighet med SWECO-rapporten ”100% förnybart…” För dessa 1 500 miljarder kronor, och ändå få pengar över, skulle man kunna bygga upp en helt ny liknande klimatneutral energimix, som vi haft sedan slutet av 1980-talet, bestående av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solkraft där man kan utnyttja befintliga elledningar och kablar, samt bibehålla nödvändig svängmassa för att få stabilitet i elförsörjningen.

Med bibehållen kärnkraft eller helst utbyggd, skulle vi istället genom elexport kunna hjälpa till med att minska våra grannländers utsläpp av växthusgaser.

Det kan visa sig att MP, istället för att vara ett miljövärnande parti, kan bli det mest miljöförstörande parti då de trots sina få mandat fått ett oproportionerligt stort inflytande i frågan gällande energipolitiken och medverkat till att kärnkraften inte fått konkurrera på lika villkor.

Miljöpartiets motstånd mot kärnkraften medför att man är beredda att ljuga för svenska folket. Man frångår till och med fakta som man själva har varit med om att ta fram i till exempel nämnda PM.

Tack vare den varma sommaren har vi nu mindre vatten än någonsin att reglera med. Det betyder att vi periodvis under sommaren har fått 60–70 procent kärnkraftsel i våra eluttag.

Konsekvenserna av miljöpartiets inflytande på energipolitiken börjar nu märkas av negativt gällande vår förmåga att försörja oss med fossilfri elkraft. I framtiden är det troligt att vi blir beroende av nettoimport av elkraft även under en normalvinter, vilket antyds i nyligen utgiven SVK rapport.

Tack vare den varma sommaren har vi nu mindre vatten än någonsin att reglera med. Det betyder att vi periodvis under sommaren har fått 60–70 procent kärnkraftsel i våra eluttag.

Kärnkraft, vindkraft, solkraft, vattenkraft behöver alla befinna sig på samma planhalva om vi ska nå målen i Parisavtalet.

Kärnkraften behöver byggas ut i hela världen om vi ska rädda klimatet. Ny kärnkraft är konstruerad med passiv säkerhet i form av Gen III+ och inte minst Gen IV kärnkraft. I Sverige har vi dessutom i dag kärnbränsleavfall som kan återanvändas i upp till 5 000 år i Gen IV reaktorer utan att nytt uran behöver brytas.

Detta är framtiden! Låter vi däremot ideologier fortsätta ha inflytande över energipolitiken kan klimatapokalypsen snart vara ett faktum. Miljöpartiets klimatpolitik, i och med deras motstånd mot kärnkraften, är farligare än kärnvapen.

Torsten Dilot

Competence area manager energy

Michael Klein

Energiingenjör

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel