Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

KD i Örebro: Tillsammans för en stark tillväxtregion

Frågan om hur framtidens region ska se ut är mer aktuell än någonsin. Detta gäller speciellt för oss i Svealand – alla län har speciella kopplingar till sina grannar och många av oss önskar speciella relationer med Stockholm. Det finns flera aspekter att tänka på, men vi som kristdemokrater vill belysa tre mycket viktiga principer – subsidiaritetsprincipen, demokratin och solidaritetsprincipen.

Subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå. De olika länen måste fundera på hur invånarna gynnas och förslagen ska i möjligaste mån tas på lägsta ändamålsenliga nivå. Att ha en alltför stor region skulle försvåra möjligheterna till subsidiaritet och i stället främja toppstyre.

Demokratin är en annan aspekt. Hur gör vi för att varje enskild medborgare ska få så stor insyn och påverkansmöjlighet som möjligt? Inte helt lätt att hantera då det i en region kan tyckas att makten kommer betydligt längre från medborgaren än förhållandet i dag – just att vi redan har ett uppbyggt kommunikationsnät underlättar gemenskapen och demokratin för oss alla.

Även solidaritetsprincipen måste finnas med i samtalen om och med kringliggande län. Inget län, ingen kommun och ingen enskild medborgare ska hamna utanför eller bli efter i utvecklingen. Här har alla politiker ett stort ansvar, såväl på länsnivå som på riksnivå, där det slutliga beslutet fattas inom kort. Att bara se till ”mitt läns” bästa kan i slutändan resultera i negativa konsekvenser för andra län och kommuner.

Som kristdemokrater ser vi fördelar för många med en stark Svealandsregion med länen Västmanland, Sörmland, Örebro och Värmland. Det skulle kunna skapa en stark tillväxtregion som skulle kunna vara en viktig länk mellan Oslo och Sankt Petersburg i Ryssland. Det finns redan goda kommunikationer som kan utvecklas och förbinda de olika delarna ännu mer. För Värmlands del måste det vara viktigt att kopplas ihop med industrin och tekniken som finns i Västmanland och Sörmland. Alla våra tre län kan ses som ”tillverkningslän” med bland annat många verkstadsföretag i absolut världsklass. Dessa kan utvecklas med en mycket större tillgång till arbetskraft och kompetens som finns i vårt område.

För oss i Örebro län vill vi gärna betona vikten av ett högklassigt universitetssjukhus. Det har inte bara betydelse för Örebro län utan det är oerhört viktigt att behålla en god sjukvård med hög kompetens i Svealand. Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) har högspecialiserad vård inom flera områden, så resultatet av att inte kunna behålla USÖ med sin höga nivå av vård drabbar hela regionen. Det skulle i värsta fall betyda att den högspecialiserade vården endast skulle finnas i Stockholm, Uppsala och Göteborg inom vårt grannområde.

De fyra länen skulle också tillsammans vara ett starkt komplement och en balans till Stockholmsregionen. Tillsammans skulle denna Svealandsregion kunna bli en motor för bland annat logistik, verkstadsindustri, sjukvård och turism som inte bara kommer oss till del utan även hela Sverige.

Såvitt vi kan se det är en region med Västmanland, Sörmland, Örebro och Värmland ett win-win-projekt för oss alla.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel