Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

KD: Psykiatrisatsningar får effekt på längre sikt

Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. För att åstadkomma det krävs att vi inser att det behövs mer än mediciner för att må bra. Samhället och olika yrkes-kårer måste arbeta tillsammans. Vi krist-demokrater menar att detta är särskilt viktigt inom området psykiatri.

VLT har granskat psykiatrin i Västmanland. Patienter, anhöriga och personal upplever att det finns stora problem inom vården och detta trots de stora satsningar på psykiatrin som gjordes av både regeringen och landstingsmajoriteten under förra mandatperioden.

Ingen tidigare regering har satsat så mycket som Alliansen. Åren 2007–2008 avsattes 500 miljoner kronor per år till barn och unga, utbildning och kompetens samt uppföljning och kvalitet. Åren 2009–2011 tillförs ytter-ligare 900 miljoner per år till detta samt området arbete och sysselsättning.

Under förra mandatperioden gjorde vi i landstingsmajoriteten stora satsningar. Utbildning av all personal inom rättspsykiatrin, vidareutbildning av 15 grundutbildade sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor, byggde ny rättspsykiatrisk vårdbyggnad, gav extra medel för vårdplatser inom vuxenpsykiatrin, startade uppbyggnaden av Beroendecentrum, projekt med överföring av personal från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) till familje-läkarenheter i Västerås, Surahammar och Hallstahammar, utökade antalet vårdplatser inom BUP samt initierade skapandet av ett barn- och ungdomspsykiatriskt centrum där forskning ingår.

De satsningar som har gjordes är nödvändiga, men det tar tid innan mätbara positiva effekter kan ses ute i det direkta patient-arbetet. För att säkerställa att all vård som ges är av hög kvalitet har vi kristdemokrater motionerat om att en medicinsk-ekonomisk revision av psykiatrin ska genomföras. En sådan revision visar om resurserna används på ett effektivt sätt och är korrekt fördelade utifrån behoven för olika diagnosgrupper och verksamheterna i länets olika delar.

Under förra mandatperioden utarbetades – i samarbete mellan länsstyrelsen, landstinget och länets kommuner – en länsstrategi för folkhälsa där vikten av särskilt fokus på barns och ungas psykiska hälsa betonas. Vi inser att ett ännu bättre samarbete med gemensam målsättning mellan landstinget och länets kommuner bidrar till en bättre vård och hälsa inom psykiatrin. Det är sorgligt att se att detta arbete verkar ha avstannat efter majoritetsskiftet i landstinget.

Därför har Kristdemokraterna tillsammans med partierna i Landstingsalliansen föreslagit 200 000 kronor till samordnare för det fortsatta arbetet med länsstrategins genom-förande. Bland psykiatrins patienter hittar vi de svagaste av svaga. Här har samhället ett mycket stort ansvar, dels för att förebygga så att så få som möjligt utvecklar psykisk ohälsa, dels för att värna dessa patienters och anhörigas behov och rättigheter.

Vi gläds åt att psykiatrin äntligen verkar diskuteras i allt fler sammanhang. Förståelsen ökar för att barns och ungas samlade uppväxtvillkor har stor inverkan på deras framtida psykiska hälsa. När verksamheten inom Beroendecentrum är färdigorganiserad kommer risken att minska för att personer med psykisk sjukdom och samtidigt drogberoende begår allvarliga brott. Därmed frigörs resurser från rättspsykiatrin.

Antalet barn och unga som behöver få hjälp av specialisterna inom BUP minskar när förstärkningarna inom familjeläkarverksam-heterna fungerar fullt ut. Vi vet att stora satsningar som gjorts de senaste åren tar tid, men de kommer att ge positiva effekter.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel