Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

KD: Rätt och möjlighet att leva som andra

”Möjlighet att leva som andra” är ett viktigt mål, utifrån FN-konventionen, för den som har en funktionsnedsättning. Detta är inte är ett lättvindigt och snabbt avklarat mål. Det kräver förbättringar på en rad områden.

Kristdemokraterna och Västeråsalliansen har arbetat idogt den här mandatperioden för att samhället ska bli mera tillgängligt både i lokaler och ute i stadsmiljön. Vi är glada över den respons som har funnits hos stadens medarbetare att jobba för ett tillgängligt Västerås och det har blivit resultat!

Men vi arbetar oförtrutet vidare och såväl staden som våra näringsidkare och fastighetsägare är väl medvetna om att det finns en hel del kvar att göra.

Vi kristdemokrater ser god tillgänglighet i samhället som en av de viktigare faktorerna för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra. Men vi vill också förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning, minska sjukligheten hos denna grupp, införa nya grepp för att fler personer ska kunna få någon form av lönearbete, öka valfriheten i boende och sysselsättning och bidra till att attityderna i samhället gentemot människor med funktionsnedsättningar blir bättre.

Här handlar det mycket om att se männi-skan bakom funktionshindret. Samhällets attityder genomgår ständigt förändringar, från avståndstagande och osynliggörande, ”stackare-tänkande” och vårdarinställning till att se en människa med möjligheter och att arbeta motiverande, uppmuntrande och med respekt för den enskildes person. Trots att attityderna långsamt förbättras, finns det behov av mera kunskap om personer med funktionsnedsättningar. Vi människor är var och en unika och personer med funktionsnedsättningar är alla olika sinsemellan.

I en undersökning i Västerås 2009 bland denna grupp framkom behovet av att vara oberoende, kunna välja när man vill komma ut, slippa känna sig isolerad och att slippa möta en oförstående omgivning.

Att ha en väl anpassad sysselsättning eller ett arbete kanske med visst stöd innebär att många finner tillvaron meningsfull och utvecklar sin självkänsla.

Kristdemokraterna vill arbeta för att fler arbetskonsulenter anställs som kan ge långsiktigt stöd till personer som kan ta en lönebidragsanställning på ett företag eller i kommunen. De coachar den enskilde inför ett jobb och finns kvar som stöd under en längre tid för att skapa trygghet.

Stöd till arbetsgivaren är viktigt för att personer ska få behålla sina jobb om problem tillfälligt uppstår. Kommunens låga ambitioner att ta emot personer med funktionsnedsättning för olika arbetsuppgifter måste förändras! Det finns kommuner som utbildat personer inom särvux till serviceassistenter och lönebidragsanställt dem inom äldreomsorgen med gott resultat.

De personer som inte är aktuella för en anställning ska ha rätt att välja en daglig verksamhet som passar deras intressen och förmåga. Från årsskiftet räknar vi med att fler utförare av daglig verksamhet kommer till, genom att vi i Västerås ska tillämpa den nya lagen om valfrihet (LOV).

Den som har en funktionsnedsättning är en person med möjligheter precis som andra. Man har sina livsmål, man vill och ska få bestämma över sitt liv och man

ska ha möjlighet att välja utifrån den situation man befinner sig i. Det som krävs är dock att samhället stöttar där man inte förmår själv.

Vi Kristdemokrater jobbar för att personer med funktionsnedsättningar ska finnas mitt ibland oss ute på stan, på våra arbetsplatser, när vi idrottar eller deltar i kulturevenemang i betydligt högre utsträckning än i dag. Då börjar målet ”att leva som andra” bli verklighet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel