Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommunala utmaningar för konsten

Invånarnas möjligheter att ta del av professionell konst skiljer sig mycket åt i Västmanlands kommuner. Samma sak gäller barns rätt att själva få skapa. Det visar Årets Konstkommuner 2017, en granskning av Konstnärernas Riksorganisation, som även ger förslag på hur kommunerna kan stärka sin konstverksamhet.

Över hälften av landets kommuner (54 procent) svarar ja eller delvis på frågan om de tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar, en regel som ger nya konstverk när det byggs fastigheter och infrastruktur i offentliga miljöer. Av svarande kommuner i Västmanland är det bara Sala som har enprocentsregeln som en målsättning eller rekommendation, visar den rikstäckande kommunenkät som ligger till grund för Årets konstkommuner 2017.

Oavsett i vilken kommun vi bor bör vi som invånare få likvärdig tillgång till konst i våra livsmiljöer. När det nu ska byggas ett stort antal nya bostäder i Västmanland bör fler kommuner inspireras av exempelvis Göteborg som investerar minst en procent vid ny-, om- och tillbyggnationer i offentlig konst och skriver in enprocentsregeln i markanvisningar så att ansvaret för konstnärligt gestaltade livsmiljöer delas mellan privata exploatörer och allmännyttiga bolag. På så sätt får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra offentliga rum berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter. 

Grundlagen (Regeringsformen § 2) slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Trots det har enbart två av tio av landets kommuner en utarbetad strategi för att skapa en samhällsutveckling som genomsyras av kultur. Bara en tredjedel av landets kommuner svarar entydigt att de använder sig av MU-avtalet, det ramavtal som ska garantera konstnärerna skäliga villkor vid utställningar. Av svarande kommuner i Västmanland är det Sala. Västerås, Köping och Hallstahammar svarar att man delvis tillämpar MU-avtalet. Och endast 15 procent av landets kommuner svarar ja på frågan om de har en policy för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet. Granskningen synliggör utmaningar men också stora utvecklingsmöjligheter.

För att underlätta har Konstnärernas Riksorganisation samlat goda exempel från hela landet och tagit fram tips och checklistor i manualen "Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik". Vi föreslår att kulturförvaltningarna i länet tar avstamp i den för att utveckla arbetet med bild- och formkonsten och att politiker använder den inför budgeten och valet 2018. På så sätt kan kommunerna i Västmanland bli ännu intressantare att både bo och verka i, och besöka.

Gunnar Forsman

konstnär, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Västmanland

Johnny Molton

konstnär, styrelseledamot för Konstnärernas Riksorganisation Region Mitt

Katarina Jönsson Norling

riks ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Sanna Svedestedt Carboo

vice riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel