Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommunens svar till IVO: Kritiken gör det svårt att anställa socionomer

Brist på socionomer är en viktig förklaring till problemen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det säger kommunstyrelsen i ett svar till Inspektionen för vård och omsorg. IVO tycker att kommunen varit för passiv i ärenden som rör barn och unga.

Personalbristen är inte det enda problemet. Kommunen anser också att IVO-kritiken i sig och mediauppmärksamheten kring den ställer till problem. Det gör att medarbetarna känner oro och far illa. För att kunna rekrytera socionomer på lång sikt vill förvaltningen vända den negativa bilden, står det i svaret.

På politisk nivå finns delade meningar om problemen. Liberaler och moderater i individ- och familjenämnden tycker att förvaltningen borde ta kritiken om passivitet på större allvar och ingripa snabbare när barn och unga far illa. Ledamöterna har skrivit ett särskilt yttrande om detta.

Bakgrunden är att IVO riktade hård kritik mot individ- och familjenämndens hantering av barn och unga, både 2011 och 2014.

Utredning av ärenden tar för lång tid, nämnden agerar inte alltid tillräckligt för att skydda de unga. Ibland inleds inte utredningar efter anmälningar och ibland saknas genomförandeplaner när barn och unga placerats i familjehem.

2015 hotade IVO med vite på en miljon kronor. Det togs tillbaka sedan förbättringar gjorts. 2016 kom ett nytt föreläggande om vite. Det lades dock ned efter att förvaltningsrätten satt stopp.

I juni i år träffades IVO och högre chefer, nämndordförande och kommunstyrelsens ordförande i Västerås vid ett dialogmöte om problemen. Därefter krävde IVO svar bland annat om när kommunen kommer att uppfylla lagens krav om handläggning av barn- och ungdomsärenden.

I svaret som nu är klart finns en redogörelse av förbättringar som gjorts. Det handlar om utbildningar som genomförts, förstärkt arbetsledning, bättre egenkontroll, nya tjänster, lönesatsningar med mera. Dock framgår att det inte gått att öka bemanningen på grund av bristen på socionomer.

I januari 2018 ska sociala nämndernas förvaltning delas upp i två delar, en för individ- och familjeomsorg och en för övrig omsorg. Det ska, enligt kommunen, leda till bättre kvalitet för klienterna, ökad trygghet i handläggningen och bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Bakom svaret till IVO står inte bara kommunstyrelsen, utan också individ och familjenämnden, äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade.

Läs också: Miljonböter väntar socialförvaltningen – hård kritik mot kommunen

Läs också: Västerås stad slipper miljonböter

Läs också: "Högre lön bättre än konsulter"