Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommunernas arbete för hållbar trafik försvåras

Miljöbilsdefinitionen ska äntligen skärpas. Men det nya förslaget riskerar att försämra den lokala luftkvaliteten, försvåra uppnåendet av klimatmålen och öka trafikolyckorna. Kommunerna måste slå vakt om gjorda framsteg och säga nej till en urholkad definition.

Den 1 januari 2013 ändras miljöbilsdefinitionen äntligen. Regeringen förbereder nu ett förslag, som i sin nuvarande utformning riskerar att försvåra kommunernas arbete för hållbar trafik. På fem områden måste regeringen ta större hänsyn till verkligheten ute i landet.

w Klimatmål försvåras. Kommande miljöbilsdefinition tar ingen hänsyn till den faktiska klimatnyttan med biogas, etanol och bio-diesel. Därmed gynnas fossildieselbilar, med ungefär dubbelt så hög klimatpåverkan som de förnybara drivmedlen. Lokala, nationella och globala klimatmål blir lidande, med framtida generationer som de stora förlorarna.

w Innerstadsluften försämras. Definitionen saknar utsläppskrav för partiklar och kväveoxid. Resultatet blir sämre innerstadsluft, försämrad hälsa hos kommuninvånarna och ökad risk för dryga EU-böter när bindande kvalitetsnormer inte uppfylls.

w Trängseln förvärras. Problem med trängsel i innerstan förvärras av en miljöbilsdefinition som vill låta tunga bilar släppa ut mer än lätta. Därmed missas en chans att stimulera små, lätta bilar och utvecklingen mot allt fler cross-overs och stadsjeepar fortsätter, med allt mer igenkorkade städer som följd.

w Trafikolyckorna ökar. 2011 ökade trafikdödligheten åter, men regeringen föreslår inga säkerhetskrav på miljöbilarna. De kan få säljas utan låsningsfria bromsar, utan antisladd-system, utan en enda airbag och med absoluta bottenbetyg i oberoende krocktest. Stora delar av notan hamnar hos kommuner och landsting, men de onödiga trafikolyckornas tragedi får vi alla dela.

w De gröna jobben uteblir. Med en inriktning på biogas från avfall, biodiesel från skogen och etanol från jordbruket hade vi fått mängder med gröna jobb i energisektorn. I stället gynnas fossila drivmedel från oljediktaturer, tjärsand och djuphavsborrningar, med för-svinnande få jobb i svenska kommuner.

Vi kan bara spekulera i regeringens bevekelsegrunder för ett förslag som så tydligt slår mot luftkvaliteten, klimatet och trafik-säkerheten. Men regeringen är helt visst påhejad av tillverkare av tunga bilar, av fossilbränslelobbyn och av de som marknadsför bilar med undermålig säkerhet. För att säkerställa att den slutliga nya miljöbilsdefinitionen utvecklar bilmarknaden i hållbar riktning behövs kommunernas röst.

Kommunerna har haft en nyckelroll i miljöbilsboomen, genom att skapa lokal stimulans för miljöbilar och se till att det finns bio-drivmedel att tanka.

Samma viktiga roll vill de nu ta i intro-duktionen av elbilar och laddhybrider, men regeringen vill i stället ge kommunerna ansvar att städa upp och sopa igen efter en miss-lyckad miljöbilsdefinition. Detta får landets kommuner inte godta!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel