Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Könsskillnader är hinder för tillväxt

Västmanland är ett län med många styrkor som verkar för positiv utveckling och tillväxt. Här finns många kunskapsintensiva företag med ett stort teknik- och industrikunnande. Det finns en stark innovationskraft. Vårt län har också ett centralt läge i Mälarregionen. Det ger oss tillgång till arbete, utbildningsmöjligheter, kultur och rekreation. Men för att få en ökad välfärd behöver vi ökad tillväxt. Vi behöver identifiera de möjligheter som finns i länet och hitta hindren för tillväxt.

Ett sätt att synliggöra hinder är att uppmärksamma kvinnors och mäns livsvillkor och livsmönster. Det kan enkelt göras genom att dela upp den statistik vi har tillgänglig på individnivå i grupperna kvinnor och män.

Vi kan börja med utbildning, en viktig faktor för tillväxt. Där kan vi se att det är flickor som i mycket högre utsträckning än pojkar, går vidare till högskolestudier. I flera av länets kommuner är det nästan dubbelt så många flickor som pojkar som studerar vidare efter gymnasiet. En viktig orsak till det är att flickor i Västmanland – likhet med flickor i hela landet - har bättre studieresultat än pojkar och därför i högre utsträckning blir antagna på utbildningar de söker till.

När vi tittar på arbetsmarknaden i länet är det lätt att se att den är starkt uppdelad ut-ifrån kön. Arbete inom vård, omsorg och skola dominerar kraftigt bland anställda kvinnor i länet, cirka 30 procent arbetar inom dessa yrken. De flesta män arbetar inom teknik-, industri-, samt bygg- och anläggningsbranscher. Det tyder på att utbildningsvalen hos både flickor och pojkar fortfarande är mycket könstraditionella. Kvinnorna i Västmanland utbildar sig alltså inte för den del av arbetsmarknaden som är den expansiva i länet, det vill säga teknik och industri.

Utbildningsvalen minskar därmed kvinornas möjligheter att få jobb och kunna bosätta sig i länet efter avslutade studier. Det ser vi i befolkningsstatistiken. Det bor fler män än kvinnor i åldern 20-44 i länet. Alla kommuner i länet utom Västerås har ett negativt födelsenetto, det vill säga det föds färre barn än vad det avlider personer.

Det finns helt enkelt för få kvinnor i barnafödande ålder i länet för att befolkningssiffrorna ska kunna öka. Det är ett avgörande hinder för tillväxt i flera av länets kommuner.

Kvinnor arbetar också mindre tid än vad män gör i vårt län. Endast cirka 69 procent av länets kvinnor arbetar heltid, siffrorna för männen är 91procent. Kvinnor tar också ett större ansvar för barn och familj än vad män gör. Ett exempel på det är att män endast tar ut cirka 22 procent av uttagna dagar i föräldraförsäkringen.

Kvinnor är också i minoritet som företagare i vårt län. Glädjande nog har kvinnors andel av företagandet i Västmanland ökat de senaste åren och utgör i dag omkring 40 procent. Kan andelen kvinnor som är företagare ytterligare öka, är det en stor utvecklingspotential för tillväxt.

Genom att på detta sätt studera statistik uppdelad på kön, kan vi identifiera hinder för tillväxt. Men hinder kan också bli möjligheter. Genom att arbeta för jämställda livsvillkor för kvinnor och män i vårt län, arbetar vi också för ökad tillväxt. Jämställdhet är en drivkraft för regional tillväxt i Västmanland.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel