Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kristdemokrater: Öka valfriheten när det gäller hjälpmedel också!

Att få bestämma själv och få påverka sina möjligheter att välja utförare av vård, omsorg och service är en viktig kvalitetsfråga.

Annons

Regeringen har på flera områden tagit steg mot en utveckling där valfrihet står i centrum för medborgaren. Att välja handlar om att få ett ökat självbestämmande genom att kunna påverka vem som ger mig vård, omsorg och behandling och hur och när det ska ske. Ökat självbestämmande innebär större frihet att råda över mitt liv. Det ger integritet och värdighet. Det är hälsofrämjande.

Inflytande och delaktighet har stor betydelse, inte minst för den som är i behov av hjälp och stöd, till exempel äldre personer eller människor med funktionsnedsättning. Assistansreformen, som genomfördes i början av 1990-talet av den borgerliga regeringen, är ett exempel på hur självbestämmande fått genomslag på ett mycket konkret sätt för personer med funktionsnedsättning. Arbetet för ökad valfrihet under denna mandatperiod har fått konkreta resultat inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen, socialtjänsten och handikappolitiken.

Regeringen vill även utveckla det fria valet på hjälpmedelsområdet. Den som behöver ett hjälpmedel ska vara huvudperson och är den som känner sitt behov bäst. Därför har en försöksverksamhet med fritt val av hjälpmedel genomförts i landstingen i Kronoberg, Stockholm och Sörmland. Det avslutades 2009 och visade att det går att öppna för ökad valfrihet inom hjälpmedelsområdet inom dagens regelverk. Både Kronoberg och Stockholm har valt att fortsätta med fritt val av hjälpmedel inom ordinarie verksamhet. Skåne har en annan modell som också ger brukaren ett fritt val.

Den viktigaste aspekten för brukaren i valet av hjälpmedel är funktionen och försöken har lett till att brukarna anser att användbarheten av hjälpmedlet har ökat. Ett skäl till försöket med fritt val är att vi vill göra hjälpmedel mer tillgängliga och mer ändamålsenliga. Angående tillgängligheten så har vi sett under försöksperioden att det är fler och fler som börjat använda fritt val. Ett ökat antal modeller och utföranden innebär att personen får en möjlighet att välja en produkt som bättre motsvarar behovet.

Hjälpmedel ser ganska annorlunda ut i dag än för ett par decennier sedan. Teknikutvecklingen har gått rasande fort och Sverige har en tätposition på vissa områden som vi kan vara stolta över. I takt med utvecklingen kommer därför också brukarna att ställa allt större krav på moderna produkter som ofta inte finns i landstingens sortiment.

Därför kommer kraven att öka på såväl privata som offentliga leverantörer. I Västmanland samarbetar landstinget och kommunerna i gemensamma nämnden, som avgör vilka hjälpmedel Hjälpmedelscentrum ska tillhandahålla.

Ett system med upphandling passar dåligt när de olika önskemålen, behoven och modellerna är många. Därför är det glädjande att allt fler förskrivare i försökslandstingen har blivit mer positiva till en ökad valfrihet för att tillmötesgå brukarnas önskemål när inte landstingets eller kommunens sortiment räcker till.

Slutsatserna av det arbete som pågår runt om i landet med ett fritt val av hjälpmedel innebär att regeringen gärna ser att alla landsting går vidare på den vägen och kommer därför att lägga förslag som skapar förutsättningar för valfrihetssystem i hela landet.

Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister

Ingvar Nordén, landstingsråd

Elisabet Fridén, kommunalråd Västerås

Roy Cederbäck, gruppledare Hallstahammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel