Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kyrkonämnd: Församlingsbornas röster är viktiga

Våren 2008 inledde en grupp arbetet med att skapa bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift, det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. För att få in synpunkter från hela Svenska kyrkan presenterades våren 2010 ett diskussionsmaterial ”Strukturer för framtidens församlingar”, med ett antal olika modeller, som skulle fungera som utgångspunkt i samtalen.

Alla församlingar, samfälligheter, stift och olika kyrkliga organisationer med flera gavs tillfälle att delta och 528 svar kom in. I april kom betänkandet Närhet och sam-verkan, ett helt enigt utredningsförslag, som remissbehandlas till 15 december, där vi än en gång har möjlighet att medverka och påverka.

Det är främst tre områden som berörs

w Förändringar i den lokala organisationen

Kyrkans organisation känns många gånger omodern och tungrodd. Utredningen föreslår att kyrkoordningen inte reglerar några andra samverkansformer mellan församlingarna än pastorat. Pastoratet får ansvar för ekonomi, personal, fastigheter och begravningsverksamhet. Kyrkonämnd och samfälligheter försvinner.

En gemensam församlingsinstruktion ska utformas för hela pastoratet. Dessutom föreslås antalet val i kyrkovalet minskas från fyra till tre.

w Ändrad ansvarsfördelning för kyrko-byggnaderna

Ansvaret för kyrkobyggnaders vård och underhåll skulle kunna överföras till stiften år 2015. Driften ligger dock kvar på lokal nivå. Stiftets ansvar skulle även gälla vissa inventarier. I Hallstahammars kyrkliga samfällighet finns fyra utrustade medeltida kyrkor, vilket naturligtvis är en glädje och rikedom, men som belastar ekonomin.

w Intensifiera arbetet med att utveckla gemensamma administrativa system

Samordningsvinster i både ekonomi och kvalité inom flera områden som IT, telefoni/

tillgänglighet, löne-och personalhantering, fastighets- och antikvariska frågor, upphandling med mera finns möjlighet att göra.

Alla besparingar syftar givetvis till att satsa på större och bättre verksamhet, men också beredskap att möta en krympande ekonomi på grund av sjunkande medlemstal.

Dessa framtidsfrågor angår alla medlemmar i Svenska kyrkan. Det är inte enkelt att överblicka och definiera konsekvenserna av en ny struktur.

Nu har var och en möjlighet att diskutera och fråga en ledamot i utredningen, biskop Thomas Söderberg, som besöker oss innan vi själva lämnar svar på betänkandet. Församlingsbornas röster är mycket viktiga att lyssna på för de styrande, så väl mött.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel