Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Landsting kastar sten i glashus

De senaste veckorna har vi i olika media fått ta del av information, inlägg med mera från landstings-företrädare som rör landstingets effektivisering av vården samt svårigheter att bemanna Västerås sjukhus med sjuksköterskor. Båda sakerna har medfört en neddragning med 50 vårdplatser och inställda operationer.

I budskapet från de olika företrädarna har Västerås stad utmålats som boven till att fler sjuka västeråsare bedömts ha behov av en vårdplats och därefter inte skrivits ut tillräckligt snabbt för att ge plats till någon annan.

Kommunen och landstinget ansvarar var för sig och tillsammans för att äldre ska få sina behov av hälso- och sjukvård och omsorg tillgodosedda. Både kort och långsiktig planering är då viktiga inslag för att säkerställa tillgång till de resurser var och en behöver.

Enskilda personer har ofta sammansatta behov från båda huvudmännen. Det förutsätter en sam- verkan mellan parterna som måste bygga på att ta ansvar för sitt eget uppdrag och dess förbättrings-områden, att föra dialog med och respektera samverkanspartens ansvarsområde samt förutsätta att denne har samma ambitioner.

Staden planerar behoven av insatser för äldre utifrån demografi, efterfrågan från dem som omfattas av omsorgen och kommunens budgetramar. Våren 2014 beslutade äldrenämnden om en plan för utökning av särskilda boenden fram till 2030, antalet platser kommer att utökas med runt 670.

Planen har redan börjat verkställas genom invigningen av äldreboendet Hälleborg. I år utökas antalet platser med 35, 2016 med ytterligare 20.

Åren därefter tillkommer ytterligare platser. Privata vårdgivare kan på eget initiativ bygga äldreboenden. Äldrenämndens utökning och upphandling av platser utgår från behoven av särskilda boenden, inte för att kompensera för landstingets neddragning av vårdplatser. Den ökande andelen äldre gör att äldrenämnden även utökat antalet korttidsplatser.

När Västerås stad övertog ansvaret för hemsjukvården hösten 2012 bildades en särskild enhet med biståndshandläggare placerade på Västerås sjukhus. Enheten genomför samordnade vårdplaneringar för de personer, som när de skrivs ut från sjukhuset, behöver insatser från kommunen.

Personalgruppen har sedan starten utökats med 30 procent. De genomför i dag mer än 155 vård- planeringar i månaden. Dessa planeringar ska bygga på en samverkan mellan två huvudmän bestående av tre parter – sluten- och primärvården respektive kommunen.

Tyvärr lyser ofta primärvården, landstingets ena huvudansvar, med sin frånvaro i dessa vårdplaneringar/stödinsatser för personer i ordinärt boende.

Enheten för vårdplaneringar har bemannats utifrån att landstingets har det antal vårdplatser som behövs för att tillgodose västeråsarnas behov av sjukvård, att planeringar på sjukhuset fortsatt ska kunna genomföras i genomsnitt på dag två och att primärvården genom familjeläkaren aktivt medverkar både vid vårdplaneringen och i den efterföljande vården i hemmet.

Detta för att förebygga att äldre ska behöva förnyad sjukhusvård. Vi har tyvärr noterat att en del äldre genomgått upp till åtta vårdplaneringar inför utskrivning från lika många sjukhusvistelser det ssenaste året.

De två senaste åren har enheten, trots landstingets minskning av vårdplatser, ökat antalet vårdplaneringar med 50 procent. Nio av årets tolv månader under 2014 genomfördes planeringarna på i snitt dag två även om den nuvarande lagen medger alla kommuner att genomföra dem senast den femte dagen efter sjukhusets avisering.

Vi utgår från att vi framöver kommer att mötas av landstingsföreträdare som planerar och svarar för den egna verksamheten och dess förbättringsbehov, har respekt för samarbetsparters uppdrag samt en vilja att utifrån respektives förutsättningar söka samverkanslösningar på våra gemensamma utmaningar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel