Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anders Garpelin: Se upp med planerad befolkningsexplosion i Västerås

Hur få hållbar utveckling i Västerås?

Annons

Det ska bli många byggkranar i Västerås fram till 2050 om översiktsplanen blir verklighet.

Fullmäktige antog för fyra år sen Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050. Nu bedöms beräkningen av en befolkningsökning till 200 000 vara för låg. En revidering krävs med syfte att möjliggöra planering för en befolkningstillväxt som motsvarar 230 000 invånare 2050. Detta innebär en befolkningsökning på drygt 56 procent.

De senaste 50 åren har befolkningen ökat med knappt 38 000 invånare. Den nu förutspådda befolkningstillväxten på 80 000 fram till 2050 motsvarar 3,3 gånger högre årlig tillväxt än den som skett under den gångna 50-årsperioden. Vad ligger bakom att politikerna skruvar upp prognosen? Svaret bör finnas i förslaget till reviderad översiktsplan.

Av samrådshandlingen Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050, reviderad jan 2017 framgår att skälet till den förväntade befolkningsökningen är just den förväntade befolkningsökningen. Förutom en beräkning att befolkningen förväntas öka i Mälardalsregionen med 1,4 miljoner invånare till 2050 saknas underlag.

Det finns inga prognoser över nya företagsetableringar, utflyttningar av statliga verk/myndigheter eller utvecklingen av högskolan till ett universitet. Enda strategin verkar vara att alla bor så nära varandra som möjligt i en tät stad runt centralstationen så att pendling till Stockholm underlättas.

Att öka befolkningen med drygt 56 procent innebär stora påfrestningar på Västerås som stad, särskilt som det innebär att det ska byggas där vi redan bor. I planen finns en övertro på att kunna belasta befintlig infrastruktur. Att dubbla utnyttjandet av existerande vatten- och avloppsnät, gatu- och vägnät, parker och grönområden leder dock till ökade påfrestningar och risker. Befolkningsexplosionen medför även stora krav på ökade skatteintäkter om inte kalaset ska betalas med lånta pengar.

Västeråsarna har i samrådsremiss bjudits in att lämna synpunkter med den frejdiga uppmaningen Vad tycker Du? Är vi på rätt väg?. Fullmäktige beslutar om den reviderade översiktsplanen som kommer att vägleda planeringen fram till 2050. Samrådstiden gick ut i torsdags! Varför valde jag att inte lämna in några synpunkter?

I den reviderade planen ges implicit uttryck för att den beräknade höjningen av befolkningstillväxten från 50 000 till 80 000 snarast ska betraktas som ett politiskt mål. Det handlar knappast om en oberoende prognos.

Att öka befolkningen med drygt 56 procent handlar på ett avgörande sätt om vilket Västerås vi vill leva i. Det vore hedervärt av våra politiker att träda fram och bekänna färg.I samband med 2018 års kommunalval bör väljarna få ta ställning till hur de vill att Västerås ska bevaras och utvecklas.

Läs också: L: Förtätningen av Västerås har spårat ur

Mer läsning

Annons