Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför är det så viktigt att pressa tillbaka brottsligheten och bevara förtroendet för rättssamhälle och polis.

Brottsligheten ser ut att vara högre i Västmanland än i landet som helhet. Som så ofta när det handlar om samhällsproblem är alkoholmissbruk en viktig förklaring.

Annons
Krossad framtid. Även till synes små Inbrott kan ge plåga offren under lång tid.foto: VLT:s arkiv

Brå och polisprofessor Leif GW Persson har, som framgår på nyhetsplats, kartlagt vad som kan ligga bakom ökningen av antalet anmälda brott i Västmanlands och Södermanlands län. Den anmälda brottsligheten är betydligt högre än förväntat.

Nu innebär inte fler anmälda brott alltid fler begångna brott. Det kan också bero på hur ofta drabbade anmäler, om det finns falska anmälningar och hur effektiv polisen är på att upptäcka brott. Det är minst sagt få som själva anmäler trafikbrott eller narkotikainnehav. Här handlar det i stället om hur effektiv polisen är att upptäcka och därmed anmäla brotten.

Statistiken är som ofta inte entydig. I Nationella trygghetsundersökningen får människor bland annat får svara på om de har utsatts för brott och om de har förtroende för rättsväsendet. Den ger små skillnader i utsatthet mellan Västmanland och övriga Sverige. Det tyder på att västmanlänningar snarare har högre förtroende för polisen och därmed anmäler fler brott.

Sjukvårdsdata antyder däremot att fler västmanlänningar än övriga svenskar har behandlats för skador som har orsakats våld. Enkäter med ungdomar visar att klart fler niondeklassare i Västmanland har druckit sig berusade, stulit och förstört. Systembolagets försäljning ligger högre i Västmanland än i landet som helhet.

Till en del kan de många anmälda brotten således förklaras med att fler anmäler och att polisen har satsat på att bekämpa narkotika och trafikbrott. Det är glädjande att polisen i Västmanland har högt förtroende. Det är vidare fler anställda poliser per 1000000 invånare här än i andra län, även om det kan noteras att Södermanland ändå har nästan lika många poliser i yttre tjänst.

Men tyvärr verkar det även som brottsligheten faktiskt är högre i Västmanland än i landet som helhet. Det kan knappast heller förklaras med närvaron till Stockholm eller med att drygt halva befolkningen bor i storstaden Västerås. Brottsligheten verkar ganska jämnt fördelad mellan större och mindre orter.

Brottslighet orsakar stor oro och tär på samhällsmoralen. Det kan hota den unika och värdefulla svenska ”tillitsmodellen”. Svenskar litar mer på sin omgivning än nästan alla andra. Det gör att kostnaderna för säkerhet kan hållas lägre, att risken för korruption är mindre och att laglydnaden blir bättre.

Om man tror andra och samhället i stort om gott finns mindre skäl att själv vara oärlig och försöka skaffa sig oförtjänta fördelar. Men om rädsla för ökad brottslighet gör att förtroendet för rättsväsende och den egna omgivningen minskar finns risken för en ond cirkel.

Därför är det så viktigt att pressa tillbaka brottsligheten och bevara förtroendet för rättssamhälle och polis. Samtidigt som läget inte får framstå som värre än det är, vilket kan skrämma upp i onödan. VLT drar här sitt strå till stacken genom den nya webb-tv-programmet Brottsplats Västerås.

Det finns dock en faktor som ständigt återkommer vid olika brott. Det handlar om alkoholen. Här är det oroande att Västmanland ligger över genomsnittet både när det handlar om försäljning och berusning bland ungdomar. Utan ett minskat och mer måttligt alkoholbruk blir det svårt att minska brottsligheten.

Mer läsning

Annons