Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den nya mandatperioden borde ge större arbetsro och minska risken för nya hastverk om sjukförsäkringen.

Det fanns tidigare en bred enighet om att förändra sjukförsäkringen för att minska höga sjuktal och många förtidspensioneringar. Regeringen bör vara beredd att resonera och snabbt ändra regeltillämpningen.

Annons
Svår uppgift. Den nye socialförsäkringsministern Ulf Kristersson behöver både försvara och mildra sjukskrivningsreglerna.

Förändringarna i sjukförsäkringen har, som återigen framgår på nyhetsplats, drabbat enskilda människor och lett till stötande konsekvenser. Frågan har politiskt blivit en belastning för regeringen. Varje gång frågan har lyfts fram i debatt och medier har regeringen tvingats på defensiven och förlorat stöd.

Hade de rödgröna bättre utnyttjat den politiska tv-reklamen för att tidigt i valrörelsen lyfta fram enskilda drabbade och hårt attackera regeringen om sjukförsäkringen hade valrörelsen kunnat få ett annat förlopp. Nu blev det inte så, utan det var först i slutskedet som sjukförsäkringen blev en av de stora valfrågorna.

Regeringen gör rätt i att försvara grunderna för förändringarna, som påbörjades av den socialdemokratiska regeringen. Trots att den svenska folkhälsan är bland världens bästa var svenskarna bland de mest sjukskrivna. Längre sjukskrivningar ”löstes” med förtidspensioner även för ganska unga, vilket ledde till utanförskap och ökande offentliga utgifter. Kostnaderna för socialförsäkringarna riskerade att på sikt hota välfärdens kärnverksamheter som vård, skola och omsorg. Sjuktalen varierade mellan olika delar av landet, trots att det var svårt att se varför ett län skulle ha klart fler sjukskrivna än ett annat.

Sjuktalen hade redan börjat falla och reglerna skärpas när Allians för Sverige tillträdde. Den hade bråttom att gå vidare, både för att problemet var stort och för att det gällde att genomföra förändringarna under mandatperioden.

Resultatet visade sig ha brister, som tydligt har framgått när människor har drabbats. Från att ha haft flexibla regler och ha utgått från att de sjukskrivnas och deras läkares bedömningar försvann nästan alla formuleringar om särskilda skäl.

Utgångspunkten blev nog mer, som ”Eva” säger på nyhetsplats, att en hel del människor hellre vill ha bidrag än att jobba och försörja sig. Genom att dra in sjukförsäkringen under arbetslivsintroduktionen ökade människors oro och det blev ytterligare negativa konsekvenser i form av indragna bidrag och risk att förlora privata och kollektiva sjukförsäkringar.

Efter valet har alla de mindre partierna i regeringen krävt att reglerna och regeltillämpningen skyndsamt skall ses över. Den nye socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (M) har framhållit att reformens grunder ligger fast. Oppositionen har fortsatt sin kritik, men samtidigt har Socialdemokraterna och Miljöpartiet talat om samverkan.

Regeringen har nu minst fyra år på sig, om det inte blir helt kaotiskt i riksdagen, att rätta till brister och försöka nå en bredare samsyn om sjukersättning, förtidspensioner och rehabilitering. Den nya mandatperioden borde ge större arbetsro och minska risken för nya hastverk. Här vilar ett tungt ansvar på Kristersson att agera prestigelöst och att snabbt göra en översyn av dagens tillämpningar.

Nästa steg handlar om att öppna arbetsmarknaden för människor med nedsatt arbetsförmåga. Det är orealistiskt att hoppas att nästan alla skall kunna arbeta heltid på den öppna arbetsmarknaden efter en längre tid sjukskrivning. Det kommer att krävas fler anpassade arbeten och olika stödformer för att återkomsten till arbetsmarknaden skall fungera för fler.

Mer läsning

Annons