Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det bästa vore om parterna kunde komma överens om att genom ett nytt huvudavtal reglera anställningsskyddet.

LO och Svenskt Näringsliv skall diskutera problembilden kring Las. Kanske kan det nya politiska läget vitalisera den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Annons
Nya tag. Wanja Lundby-Wedin, LO, Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv, och Mari-Ann Krantz, PTK, misslyckades med att nå ett nytt huvudavtal. Dags att försöka igen?

LO:s avtalssekreterare Per Bardh föreslog i ett inlägg i Dagens Industri en partsgemensam grupp för att resonera om problembilden kring Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren tyckte det var en bra start.

I sakfrågan står parterna i dag långt ifrån varandra. Svenskt Näringsliv menar att Las är en av bovarna bakom den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige. Till skillnad från danska arbetsgivare, där lagarna på arbetsmarknaden är färre, skulle svenska arbetsgivare dra sig för att anställa yngre. LO menar för sin del att antalet arbetstillfällen inte påverkas av hur lätt det är att säga upp.

När förhandlingarna om ett nytt huvudavtal sprack berodde det främst på oenigheten kring Las. Till skillnad från andra arbetsmarknadslagar har Las aldrig accepterats av arbetsgivarna. Även bland de politiska partierna märks tydliga åsiktsskillnader. Medan Moderaterna sedan de blev ”Nya” har accepterat huvuddragen i Las driver de andra borgerliga partierna krav på uppluckringar utöver de redan införda undantagen i turordningsreglerna för små företag. Socialdemokraterna står på LO:s sida och försvarar Las. Svenskt Näringsliv anser att kompetens, inte som i dag anställningstid, skall vara avgörande vid uppsägningar.

I princip är såväl parter som partier för den svenska modellen, där parterna genom kollektivavtal bestämmer reglerna hellre än att staten griper in med lagstiftning. I praktiken kräver parterna ibland lagstiftning när de kör fast avtalsvägen. Partierna kan för sin del vara beredda att lagstifta, som när de rödgröna hotade med lag om rätt till heltid om det inte blev ett avtal. Las infördes på sin tid efter det att anställningsskyddet under lång tid hade reglerats genom avtal och förhandlingar.

Det nya politiska läget kan också göra LO mer angeläget att förhandla. Socialdemokraterna ser ut att ha förlorat sin dominerande roll i svensk politik. Det blir därmed svårare för LO att genom facklig-politisk samverkan få gehör för egna krav genom lagstiftning. Näringslivet kan å sin sida hoppas att de andra borgerliga partierna kan få Moderaterna att i varje fall luckra upp lagen om anställningsskydd.

Det bästa vore om parterna kunde komma överens om att som förr genom ett nytt huvudavtal reglera anställningsskyddet. Eftersom dagens lagstiftning ger facket vetorätt skulle en förändring rimligen innebära någon form av förändring till arbetsgivarnas fördel. Men att å andra sidan enbart utgå från kompetens och låta arbetsgivarna avgöra vore en alltför långtgående maktförskjutning.

Även om pendeln just nu verkar svänga åt arbetsgivarnas håll riskerar en modell där kompetens helt avgör att inte hålla i längden. Kompetens är svårdefinierat och diskrimineringslagstiftningen har skärpts steg för steg. Inom politiken läggs allt större vikt vid att lagstifta om individuella rättigheter och där finns en skepsis till partssammansatta organ som Arbetsdomstolen.

Därför skulle Las på sikt kunna ersättas med att fler uppsägningar får avgöras i vanlig domstol i stället för som i dag i lokala eller centrala förhandlingar. Det vore en mindre smidig ordning och skulle knappast ligga i företagarnas intresse.

Annons