Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det behöver också byggas fler bostäder.

Sverige växer och allt fler flyttar till större städer. Det gör det mer angeläget att sluta missgynna hyresrätten jämfört med villor och bostadsrätter.

Annons

I går kom Statistiska centralbyråns (SCB) definitiva statistik för 2010. Den svenska befolkningen ökade med knappt 75 000 personer och närmar sig 9,5 miljoner. Det berodde både på för västvärlden höga födelsetal och på invandring. Sverige hotas inte likt en del andra europeiska länder av någon demografisk kris genom låga födelsetal, men andelen äldre ökar också hos oss.

Enligt befolkningsstatistiken är inte kvinnorna ”förlorare”. De tre kommunerna med störst andel kvinnor är välmående Lidingö, Danderyd och Ystad, medan männens andel är störst i glesbygdskommunerna Övertorneå, Pajala och Bräcke.

Inom Sverige fortsätter flytten till större städer och deras förorter. Västmanland är inget undantag. Västerås närmar sig 140 000 invånare, och har mer än halva länets befolkning. Även Fagersta, Köping, Hallstahammar och Sala ökar, medan de andra kommunerna förlorar i folkmängd.

Det är en tydlig och dramatisk förändring, som också återspeglas i politiken. Storstäderna vinner inflytande och lockar fler med en bredare arbetsmarknad, större kulturutbud. I världens modernaste land lockar inte ett stilla och mer förutbestämt liv på landet. 1970-talets gröna våg, då färre ville bo i större städer, känns i dag avlägsen.

Dagens bostadsbyggande i städerna knyter också an till ett äldre och tätare boende. Det var nog mer miljonprogrammens stadsplanering än själva staden som avskräckte under Gröna vågen.

Även om trender kan ändras igen pekar de i dag på att omflyttningen fortsätter. Det ställer till problem i avfolkningsbygder, där en del kommuner kan bli för små för att klara sina grundläggande samhällsuppgifter. I större städer med omgivning handlar det i stället om att bygga tillräckligt med bostäder och att göra pendlingen mellan bostad och arbete dräglig.

Här finns påtagliga bekymmer. Efter den här vintern behövs knappast fler påpekanden om att järnvägstrafiken inte fullt ut klarar uppgiften underlätta långpendling. Här behövs tydliga satsningar på både utbyggnad och underhåll av infrastrukturen. Kollektivtrafiktaxorna måste anpassas för ett regionalt pendlande och inte som i dag allt för mycket styras av länsgränser. Det kommer att kosta skattepengar att göra taxorna mer enhetliga och lägre för långpendlarna, liksom att förbättra underhåll och bygga fler spår.

Men det behöver också byggas fler bostäder. De stigande bostadspriserna beror inte bara på den låga räntan, utan också på att det byggs för lite. Ett skäl kan vara att hyresrätten är missgynnad i dagens skattesystem. Det tycker inte bara fastighetsägare och hyresgäster, vilka är part i målet. I går skrev Hyresgästföreningen och Stockholms handelskammare ett gemensamt inlägg i Svenska Dagbladet med krav om bättre villkor för hyresrätten. De vill avskaffa fastighetsskatten och göra underhållet billigare.

Regeringens sänkning av fastighetsskatten och införande av permanenta rot-avdrag för villaägare och hyresgäster, kombinerat med en bibehållen avdragsrätt för räntor, innebar att hyresrätten missgynnas. Det behöver rättas till.

Annons