Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns flera skäl att värna det kommunala självstyret.

Det är omöjligt för de tre oppositionspartierna att enas om hur problemet med en annalkande trafik-infarkt ska lösas. Därför vill de tvinga 26 Stockholmskommuner att hjälpa dem ur båda kniporna. Att Socialdemokraterna på riksnivå sällar sig till det centralistiska lägret är inte förvånande. Att Miljöpartiet gör det förvånar desto mer.

Annons
Med språng! Idén att riksdagen ska tvinga kommuner att ordna lokala folkomröstningar är juridiskt sett mycket märklig. foto: scanpix

Kommuner är sällan ideologiska slagfält, vilket delvis beror på att en stor del av kommunernas verksamhet regleras centralt. Merparten av kommunernas budget går till sådant de är skyldiga att tillhandahålla. Vad de själva beslutar är hur dessa verksamheter ska drivas, och då fokuseras debatten ofta på det vardagligt praktiska.

Trots namnet innebär det kommunala självstyret alltså inte att kommunerna själva bestämmer över sin verksamhet. Vad kommunerna bestämmer är hur skola och omsorg ska skötas, inte om. Vissa frågor avgörs naturligtvis helt på det lokala planet, men kärnverksamheten är centralt reglerad.

Men det finns flera skäl att värna det kommunala självstyret. Låt oss påminna om ett par av dem.

För det första: beslut som rör lokalsamhället blir bättre om de fattas lokalt, med insikt i lokala problem och möjligheter, än om de regleras centralt från ”Stockholm” eller ”Bryssel”.

För det andra: makt mår bäst av att delas på flera olika institutioner.

För det tredje: väljare måste kunna se en tydlig logik i på vilket plan olika beslut kommer att fattas, vilket exempelvis blir viktigt vid röstsplittring.

Trafiklösningen Förbifart Stockholm, som Socialdemokraterna numera säger ”folk-omröstning” i stället för ”ja” till, har aktualiserat frågan om självstyret. Idén att riksdagen ska tvinga kommuner att ordnalokala folkomröstningar är juridiskt sett mycket märklig och har med rätta kritiserats av flera framstående grundlagsexperter.

Varje steg mot ett ytterligare försvagande av det kommunala självstyret gör det mindre relevant att rösta i lokala val, och mindre relevant att engagera sig politiskt på lokal nivå. Det vore intressant att fråga rödgröna lokalpolitiker hur de ser på den saken.

Att Socialdemokraterna nationellt sällar sig till det centralistiska lägret förvånar inte. Däremot rimmar det mycket illa med Miljöpartiets historia att låta riksdagen köra över medborgare och lokalpolitiker i 26 kommuner. Det borde inte minst lokalt engagerade miljöpartister nu påminna sin partiledning om.

I ett bredare perspektiv visar oppositionspartiernas bristande respekt för självstyret på vikten av att införa skilda val-dagar. I dagsläget är många kommunala valresultat tydligt kopplade till respektive partis nationella siffror. I många kommuner driver partierna främst nationella frågor i valrörelsen, snarare än en lokal agenda.

När kopplingen mellan kommunalt valresultat och väljarnas lokala önskemål är svag blir det svårt för exempelvis social-demokrater och miljöpartister lokalt att sätta sig emot önskemål från partiledningen och riksdagsgruppen. Genom skilda valdagar skulle det kommunalpolitiska mandatet, och därmed det lokala själv-styret, stärkas. Det vore ett klokt vägval.

Mer läsning

Annons