Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En väl påläst Reinfeldt besökte SVT:s Agenda

En väl påläst Fredrik Reinfeldt besökte under söndagskvällen SVT:s Agenda. Sällan har statsministern delat med sig av så mycket faktakunskaper under femton minuter.

Annons
Statsminister Fredrik Reinfeldt.

Den första delen av intervjun handlade om Afghanistan. Reinfeldt poängterade vikten av utvecklingsinsatser, liksom i den svenska debatten förespråkar han en linje som bygger på hjälp till självhjälp. Efter de insatser som genomförts från svenskt håll i Libyen under Natoflagg har Centerpartiet krävt att Sverige ska deklarera alliansfrihet. När Reinfeldt fick frågor om detta vidhöll han att vi i linje med Sveriges säkerhetsdoktrin bygger säkerhet tillsammans med andra. Outtalat framgick dock att Sverige inte blivit medlem i Nato primärt därför att det inte finns en politisk majoritet för det. En argumentationslinje som väl speglar den visionsfria realpolitik som i allt högre utsträckning präglar de nya Moderaterna.

Nästa ämne att avhandlas under intervjun var Reinfeldts kritiserade uttalande om att arbetslösheten inte är omfattande då den inte berör etniska svenskar mitt i livet. Reinfeldt vidhöll att problemet inte försvinner bara för att vi inte pratar om det. Snarast måste det medvetandegöras för att rätt politik ska kunna genomföras och riktas mot de grupper som har problem att komma in på arbetsmarknaden. En poäng nog så viktig att göra. För många som kommer till Sverige tar det fem till tio år att komma in på arbetsmarknaden, situationen försvåras ytterligare av att flera av de som kommer har en mycket kort skolgång bakom sig varför de får problem att konkurrera på den svenska arbetsmarknaden där även lågkvalificerade arbeten i dag ofta kräver högre utbildning.

På onsdag ska ett europeiskt toppmöte hållas. Omvalet i Grekland liksom situationen i Spanien oroar givetvis. Även i Agenda ägnades en del av programmet åt ett reportage från Spanien. Om de grekiska politikerna skulle besluta att det är tid att lämna eurosamarbetet väntas fler länder följa deras exempel och många år av ekonomiska problem väntar unionen. Reinfeldt tryckte på att mer frihandel och öppenhet krävs i det sargade EU liksom fler möjligheter till arbetskraftsinvandring. Han vill även se en ökning av handel med e-tjänster inom unionen. Förhoppningsvis är han mer mån att driva igenom liberaliseringar i EU än han har varit hemmavid.

Mycket kritik har riktats mot regeringen för att den inte satsar på fler reformer utan enkom fokuserar på att spara. Exempelvis har finanspolitiska rådet kritiserat att det femte jobbskatteavdraget inte föreslogs i höstens budget som förväntat. Reinfeldt slog ifrån sig även denna kritik. Han hävdade att den aktsamhet regeringen verkat för inte påverkat konjunkturen negativt och att det är svårare att dra tillbaka insatser än det är att införa dem. Ett uttalande helt i linje med finansminister Anders Borgs pragmatiska lära.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Reinfeldt skötte sig väl, han var påläst men den docerande tonen som präglat hans framträdande den senaste tiden togs fram även i gårdagens program. Intressant att notera var att Reinfeldt inte blev tillfrågad om sitt privatliv, något Agendareportrarna inte varit sena att fråga Filippa Reinfeldt om så snart hon satt sin fot i studion.

Mer läsning

Annons