Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här är sunt förnuft en bristvara i EU-byråkratin.

Regeringen gör rätt i att inte ge sig för EU-kommissionens diktat om ideella föreningars momsplikt. Om Sverige förlorar bör Skatteverket och polisen prioritera annan ”bovjakt” än ideella föreningars försäljning av varm korv eller kaffe.

Annons
Hotas av EU. EU-kommissionen rigida syn på momsundantag kan bli dyr för ungdomsidrotten.foto: alf pergeman/VLT:s arkiv

Den svenska idrottsrörelsen är orolig, liksom välgörenhetsorganisationer som säljer sådant andra har lämnat in gratis. De ideella föreningarna har sluppit momsplikt i Sverige. Det har inte inneburit någon allvarlig snedvridning av konkurrensen eller till mycket svarta pengar.

Frivilligt arbetande funktionärer eller föräldrar har däremot sluppit att hålla på och trassla med momsredovisning och bullar, varm korv eller kaffe har kunnat säljas lite billigare. Undantagets fördelar överstiger vida nackdelarna i form av minskad enhetlighet.

I den här frågan verkar sunt förnuft vara en bristvara inom EU-byråkratin. Här krävs att skattedirektiv ska följas till punkt och pricka. Alla med en omsättning över motsvarande 89 000 kronor måste betala och redovisa moms. Annars kan enhetligheten inom EU hotas och näringsidkare drabbas.

Det fyrkantiga resonemanget drar ett löjets skimmer över EU. Som finansminister Anders Borg påpekade är det ingen näringsidkare, allra minst utanför Sverige, som drabbas när en förening säljer korv eller bullar i samband med en fotbollsmatch. Däremot ger försäljningen värdefulla inkomster till en ofta ansträngd klubbkassa.

Moms skulle både kraftigt höja priset och skrämma bort frivilliga krafter, vilka gärna bakar eller säljer, men inte vill syssla med bokföring. Välgörenhetsorganisationer skulle vara tvungna att höja priset på begagnade varor de säljer utan att ha någon moms att dra av då de fått varorna gratis.

EU består av 27 länder med olika traditioner. Då borde kommissionen vara försiktig med att likrikta och genomdriva samma regler överallt. Det finns områden där gemensamma regler krävs, men närhetsprincipen och respekten för olika traditioner borde respekteras mer. I Sverige har det ideella arbetet en stark förankring och innebär att många värdefulla arbetsinsatser görs som annars inte skulle bli genomförda. Det traditionen borde uppmuntras i stället för att hotas.

Den här gången kommer regeringen inte att ge sig utan driva frågan ända fram till ett avgörande i domstol. Det är rätt. Sverige kan inte ge med sig utan kamp när vitala intressen som det breda ideella engagemanget hotas. Förhoppningsvis kan Kommissionen eller EU-domstolen ta intryck av att Sverige inte backar, men det är också bättre att förlora än att ge upp.

Sverige brukar tillhöra de länder som bäst genomför EU-direktiv. Det är normalt en styrka att lagar efterlevs och att myndigheterna håller efter överträdare. Men det finns också lägen där statsmakterna är okänsliga och inför lagar som saknar stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Momsdirektivet är ett sådant exempel, där EU-byråkrater driver igenom något de folkvalda svenska politikerna inte vill ha.

Det är också svårt att tro att momsredovisningen från små ideella föreningar alla gånger är mönstergill i andra EU-länder. Skulle Sverige förlora måste förstås lagen införas i regelverket. Men Skatteverket och polisen bör inte prioritera efterlevnaden. Det skulle då finnas gott om värre lagöverträdare att jaga.

Barn fotboll barnidrott  Knattefotboll
Annons