Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kajsa Dovstad: Skjuts på andras bekostnad måste ske med omsorg

Diskutera människors förväntningar på sjukresor och färdtjänst.

Annons

När patienter skickas hem från landets akutmottagningar och sjukhus är en allt vanligare fråga “Får jag sjukresa? Många tycks använda sjukresor för att göra resan hem så enkel och billig som möjligt.

Patienter hävdar att de inte har råd med en bussbiljett, eller att de anhöriga som skjutsade dit dem är alltför upptagna för att hämta. I Region Uppsala är tjänstemännen oroade över hur mycket kostnaderna skulle skena om folk visste hur generöst systemet är.

Det borde tillhöra det personliga egenansvaret att ha en tillräcklig buffert för att klara av att betala en bussbiljett både till och från sjukhuset. Är det helt omöjligt får man gå med kvittot till socialtjänsten. Sjukvårdens resurser behöver användas till sjukvård - inte till taxiverksamhet.

Det borde tillhöra det personliga egenansvaret att ha en tillräcklig buffert för att klara av att betala en bussbiljett både till och från sjukhuset. Är det helt omöjligt får man gå med kvittot till socialtjänsten. Sjukvårdens resurser behöver användas till sjukvård - inte till taxiverksamhet.

Färdtjänst är ett annat offentligt finansierat färdsätt. Till skillnad från sjukresor behöver färdtjänst inte innebära resa till en sjukvårdsinrättning, utan är ett hjälpmedel för att rörelsehindrade ska kunna verka i samhället på samma villkor som andra.

Färdtjänsten har varit debatterad på sistone. I Stockholm gjorde ett nytt ersättningssystem att chaufförerna prioriterade andra körningar, vilket ledde till att de med behov av färdtjänst knappt kunde ta sig någonstans. Så ska det naturligtvis inte vara.

Det finns också exempel på motsatsen - där brukare motsätter sig samåkning och kräver att bilen kommer på momangen. Eller personer som själva kan köra bil, men ändå beviljas färdtjänst. Är man exempelvis rullstolsburen kan färdtjänst vara motiverat även om man har egen bil. Det kan vara svårt att ta sig till och från alla parkeringar.

Men det finns också fall där grannar och boendepersonal rättmätigt ifrågasätter hur våra offentliga resurser används. Både sjukresor och färdtjänst är åtaganden man kan kräva av en anständig välfärdsstat. Men de måste erbjudas med omsorg om både brukare och skattebetalare.

Mer läsning

Annons