Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krönikör på ledarsidan: Det kan bli färre utländska studenter

Annons
Anders Garpelin professor i pedagogik MDH

Västmanlands tingsrätt meddelade i tisdags (160614) dom i målet mellan Mälardalens högskola och den tidigare studenten Connie Dickinson (Askenbäck). Motivering: ”Universitetskanslersämbetet fann 2013 att utbildningen … inte höll måttet … högskolans rätt att meddela examen ifrågasattes.

På grund av dessa brister anser tingsrätten att högskolan brutit mot avtalet med Connie Askenbäck eftersom hennes utbildning i praktiken saknade värde”. MDH döms att återbetala studieavgiften.

Mot bakgrund av min roll som bedömare i Universitetskanslers-ämbetets (UKÄ) utvärderingar finner jag det märkligt att domstolen, med hänvisning till en bedömning i utvärderings första fas, kan slå fast att utbildningen i fråga ”i praktiken saknade värde”.

Utvärderingssystemet bygger på att lärosätena under ett år får justera sina ifrågasatta utbildningar. Det kan handla om rekrytering av personal, rutiner för kvalitetssäkring, utbildningsplaner, kursplaner och betygskriterier.

Ett år senare görs en ny bedömning. Först därefter kan examensrätten återkallas, vilket skett i fem fall.

Tingsrätten har genom domen skapat egna kriterier för att kunna slå fast att ifrågasatta utbildningar ska betraktas som att ”i praktiken sakna värde”. Detta kan ses som ett de facto återkallande av examensrätten innan lärosätet getts möjlighet att bestrida ifrågasättandet och vidta korrigeringar.

För tingsrätten räckte misstanken att examensrätten kunde återkallas, eftersom utbildningen i det senare skedet bedömdes ha hög kvalitet (beslut UKÄ 150225).

Totalt 542 högskoleutbildningar har ifrågasatts. Apotekarutbildningen i Umeå, juristutbildningen i Stockholm och läkar- utbildningarna i Göteborg, Umeå och Uppsala finns bland de ifrågasatta. Kan nu domslutet leda till att studenter från dessa ifrågasatta utbildningar skulle få sina legitimationer ifrågasatta?

Kan arbetsgivare avskeda en anställd med examen från ifrågasatt utbildning?

En samstämmig presskår lovordade dock domslutet. David hade besegrat Goliat!

Men, en konsekvens av beslutet torde bli att lärosätena blir mer restriktiva mot de studenter från utanför EU/EES som betalar studieavgifter.

Mer läsning

Annons