Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Richard Appelbom: Fortsatt låsta positioner om skolan?

Erkänn skolvalets målkonflikter

Annons

Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson.

Skolkommissionen var tänkt att lyfta bort skolan som återkommande politisk stridsfråga. Där satt lärarförbunden, forskare och andra experter. Den föreslår att statlig styrning ska stärkas, lärarnas villkor bli bättre och lärarutbildningen bli mer attraktiv.

Här finns säkert utrymme för en del beslut i bred enighet. Även om Kommissionen, som Jan Björklund (L) påpekade inte tog ställning för allianspartiernas krav på mer kunskap, tidigare betyg och mer ordning och disciplin. Här finns en motsättning mellan kraven på behöriga lärare och rester av flumtankar från 68-vänstern i den pedagogiska utbildningen, som just de behöriga lärarna kan ha tillägnat sig.

Däremot har det redan blivit strid om Kommissionens förslag om att öka likvärdigheten, något som ingick i dess uppdrag. Här finns förslag om att göra skolvalet obligatoriskt, medan det i dag är så att den som avstår från att välja har en plats i en kommunal närskola.

Kommissionen vill införa lottning i stället för kötid till populära skolor. I dag kan föräldrarna ställa barnen i kö redan på BB. Kommissionen vill också låta skolledare påverka den sociala sammansättningen av eleverna, allt för att få bättre likvärdighet och integration. De borgerliga partierna och SD har sagt bestämt nej.

Här vore det önskvärt med färre politiska reflexer och lite mer eftertanke om vart skolsystemet är på väg. De rödgröna, och allra mest Vänsterpartiet är fixerade vid att stoppa vinstdrivande skolföretag. Men en skola kan vara bra och ge god undervisning och ändå kunna ge ägarna vinst.

Den viktigaste fördelen med skolvalet är att elever kan välja bort en skola där de inte trivs eller där undervisningen är dålig. Det är särskilt angeläget för ambitiösa elever i utsatta områden. Men samtidigt kan det leda till nedläggning och försvagning av skolor i stadsdelar eller mindre orter. Det var ett nederlag att Bäckby inte klarade att ha ett högstadium, men det kan komma att hända på fler ställen.

Utgångspunkten har varit att skolan har sitt lokala upptagningsområde. Valfriheten framstod först som ett värdefullt komplement. Ordet friskola antyder att offentliga skolor fortsatt skulle dominera. Men nu hotas grundstukturen med lokala högstadieskolor och gymnasier. Utvecklingen lär påskyndas om obligatoriskt skolval införs. Då försvinner den återstående fördelen för offentliga skolor.

Obligatoriskt skolval bör, vilket Kommissionen inte tar upp, kompletteras med fria resor. I dag får den som väljer en skola längre bort står för transporten själv, men ska skolvalet förbättra integrationen borde det inte kosta respengar att välja någon annat än närskolan. Men är å andra sidan mer skattepengar på resor det bästa sättet att satsa på skolan?

När betygen är viktiga och skolorna konkurrerar om eleverna ökar risken för betygsinflation. Det kan mötas med statlig kontroll men är logisk och olycklig effekt av skolvalet.

Det klagas med rätta över att föräldrar för mycket lägger sig i lärarnas arbete. Men det är också ett logiskt resultat av kundvalssystem. På skolmarknaden behöver lärare anpassa sig till krav från elever och föräldrar, annars finns risken at de väljer en annan skola.

Det vore tokigt att låta rektorer styra elevsammansättningen efter social bakgrund. Lottning har ingen folklig förankring. Men det stötande med regler där spädbarn ställs i kö och skolvalet handlar om aktiva föräldrar snarare än elevens fallenhet för en viss pedagogik. En lösning kunde vara att ingen fick ställa sitt barn i kö före fyra- eller femårsdagen.

Vinststopp är en återvändsgränd, liksom att stoppa rätten att välja skola. Men ska dagens system med områdesskolor som grund behållas kan det finnas skäl för etableringskontroll om andelen elever i friskolor i en kommun går över en bestämd procentsats.

Det kan påpekas att Liberalerna förespråkar detta i hela landet för religiösa friskolor. Inga ska stängas, men stopp för nyetableringar. Det finns nackdelar med alla förslag, men det går inte komma ifrån att skolvalet rymmer besvärliga målkonflikter.

Mer läsning

Annons