Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Synen på det försiktiga Lagomlandet är en myt. Sverige har gång på gång gått längre än andra länder i förändringar.

Den svenska konflikträddheten och de politiska beslutens snabba genomslag gör Sverige till landet Extremt snarare än landet Lagom.

Annons
Avreglerad. Till och med bilprovningen har fått konkurrens av privata aktörer.foto: scanpix

Den borgerliga regeringen får kritik för att ha tappat farten. De (ständigt) Nya Moderaterna attackeras för att ha blivit systembevarare snarare än systemförändrare.

Men som några artiklar i Svenska Dag-bladet visar har Sverige sedan 1990 genomfört långtgående avregleringar och liberaliseringar. Det har skett under såväl social-demokratiska som borgerliga regeringar. Taxi, järnväg, radio/tv, inrikesflyget, posten, telemarknaden, elmarknaden, apoteken, bilprovningen och busstrafiken har avreglerats och statliga eller public service-företag har utsatts för konkurrens från privata aktörer. Privatdrivna skolor, förskolor, äldrevård och vårdcentraler har etablerats och konkurrerar på lika villkor med offentligt drivna. Riksbanken har blivit oberoende. En pensions-reform som innebär bättre stabilitet men lägre pensioner har genomförts.

Sverige har också västvärldens mest liberala regler för arbetskraftsinvandring. Den som har ett erbjudande om jobb får flytta hit. Samkönade äktenskap har tillåtits, det har blivit lättare att få assisterad befruktning. Skatternas andel av BNP har sjunkit, i genomsnitt betalar vi mindre i skatt.

Sverige hade tidigare på flera områden en starkt reglerad ekonomi, liksom världens högsta skatter. Därför finns det alltjämt flera länder med mindre stat och färre regler, men enligt den den amerikanska konservativa (ekonomiskt liberala) tankesmedjan Heritage Foundation har inget utvecklat land avreglerats och liberaliserats lika snabbt som Sverige. De svenska ekonomerna Andreas Bergh och Magnus Henreksson har i en bok kommit till liknande slutsatser.

Sverige har också de senaste åren haft en god ekonomisk utveckling, vilket ger marknadsvänner råg i ryggen. Kritiken mot rege-ringen för att inte ha varit med och förändrat Sverige är således överdriven.

Det kan synas märkligt att Sverige, där många tror att de lever i Mellanmjölkens landet Lagom, har ändrats så snabbt och radikalt. Men egentligen är det inte så konstigt. Det är synen på det försiktiga Lagomlandet som är en myt. Sverige har gång på gång gått längre än andra länder i förändringar.

Under 1970-talet fick den socialistiska vänstervågen starkare genomslag i Sverige. Då fick vi världens högsta skatter och största offentliga sektor. Jämlikhet skulle genom-syra politiken och uppnås genom statlig styrning. På 1960-talet spreds ”den svenska synden” och en liberaliserad syn på sex och porr över världen.

I dag har Sverige genom förbud mot sexköp och kritik av porr en mer restriktiv syn än flera andra länder. Sverige har nu västvärldens kanske mest restriktiva narkotikapolitik, medan narkotika för eget bruk var avkriminaliserat fram till slutet på 1980- talet. Genusvetenskapen genomsyrar svenska samhället på ett sätt som liknar marxismens inflytande under 1960- och 70-talen.

Varför går så mycket så långt i Sverige? Samförståndskulturen gör att de allra flesta tycker det som för dagen anses ”rätt”. Någon har sagt att svenskar rör sig långsamt, men (nästan) alla går åt samma håll.

Det politiska systemet har få spärrar. Enkammarriksdag, partisammanhållning och avsaknad av författningsdomstol gör det jämförelsevis lätt att fatta politiska beslut om förändringar. Den som har vinden i ryggen gillar denna ordning. Över tiden vore det dock bättre med en friskare debatt och mindre samförstånd. Då kunde fler överdrifter undvikas.

Mer läsning

Annons