Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M+C: Patientsäkerhetsarbetet har högsta prioritet

Sven Larsson tar upp landstingets patientsäkerhetsarbete och ställer frågan till undertecknade hur vi agerar för att få igång patientsäkerhetsarbetet i Västmanland.

I majoritetens landstingsplanen har vi fastslagit att patientsäkerhetsarbetet är prioriterat i särskild ordning med en nollvision. Ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete lyfter kvalitén i vårdarbetet, gör att färre patienter drabbas av vårdskador, förbättrar arbetsmiljön, leder till minskade vårdtider samt innebär att landstingets resurser används på ett optimalt sätt. En halvering av vårdrelaterade skador under 2010 innebär dessutom att landstingets kostnader minskar.

Enligt Socialstyrelsen kostar vårdskadorna landstinget 120 miljoner kronor om året. Utifrån den kritik som Socialstyrelsen har riktat till landstinget och det som har fastslagits av landstingsfullmäktige så har en handlingsplan tagits fram.

Det är ett omfattande arbete som löper fram till 2012. Inom ramen för nuvarande ledningssystem ses patientsäkerhetsdelen över, förtydligas och kommuniceras ut i alla verksamheter. Samtidigt genomförs utbildnings och informationsinsatser för att förbättra rutinerna kring basal hygien. Regelverket för god hygien har skärpts.

Den övergripande patientsäkerhetsorganisationen är under uppbyggnad och kommer fullt utbyggd att bestå av tre chefsläkare, en chefssjuksköterska samt handläggare avseende det avvikelsesystem som används. Till stöd för patientsäkerhetsarbetet finns även ett vårdhygienteam.

Under 2010 ska varje verksamhet på kliniknivå ha ett patientsäkerhetsteam med ett nära samarbete med chefsläkare.

Patientsäkerhetsarbete ska ingå i landstingets chefsutbildning likaså kunskap om Lex Maria. Vid introduktion av ny personal och återkommande för all personal ska undervisning ske om patientsäkerhetsarbete.

De mål som sätts upp ska naturligtvis följas upp under verksamhetsåret. Uppföljningen behöver förbättras, analyser, återföring och återkoppling till de enskilda verksamheterna med erfarenheter och förbättringsförslag utifrån de samlade avvikelserapporter.

Den här redovisningen visar att patientsäkerhetsarbetet har högsta prioritet och är en bra bit på väg.

landstingsstyrelsens ordförande

Tomas Högström (M)

landstingsråd

Birgitta Andersson (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel