Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M: En stark landsbygd ger ett starkt Sverige

Annons

Det är viktigt att man ska kunna bo och verka i alla delar av Sverige, landsbygd som stad. Moderaterna tror att ett starkt Sverige kräver tillväxt inte bara i storstadsregioner utan även på mindre orter och på landsbygden. Ju fler som väljer att bo och arbeta på landsbygden, desto mer levande landsbygd får vi.

Matproduktion och landsbygd är nära sammankopplade eftersom man måste kunna bo och verka på landsbygden för att kunna producera mat. Vi behöver en konkurrens-kraftig produktion av mat. Därmed är en stark landsbygd en förutsättning för att Sverige ska vara starkt och konkurrenskraftigt.

Detta är anledningen till att Alliansen satsar på att stärka landsbygden. Bara i Västmanlands län finns det 1 737 lantbruksföretag, men siffran riskerar att minska om vi inte gör det mer lönsamt att producera mat.

Under 2007-2010 satsade vi 162 miljoner kronor på Sverige – det nya matlandet. Genom dessa satsningar ska det skapas 20 000 nya jobb. Några mål med satsningen är att det ska vara enkelt och lönsamt att vara livsmedelsproducent, livsmedelsexporten ska fördubblas och antalet övernattningar på landsbygden ska öka med 20 procent.

Därtill kommer Alliansen även sänka slakteriavgiften eftersom svenska bönder i dag betalar mer pengar för köttkontroll än många av kollegorna i Europa, något som Social-demokraterna är emot. Om Socialdemokraterna skulle få sin vilja igenom kommer den småskaliga slakten få det mycket svårare att klara sig och det skulle leda till ökade transporter och försvåra för den närproducerade produktionen.

Men varför ska man satsa på matproducenter? Jo, problemen med färre lantbruk är bland annat två.

För det första leder det till en avfolkning av landsbygden. För det andra skulle det leda till en minskad matproduktion. Svensk kött-produktion är den mest miljövänliga i världen och en ökad köttimport skulle öka miljö-påverkan eftersom detta kött då inte producerats med samma miljöhänsyn som vi tar i Sverige.

Vi har slopat skatten på handelsgödsel, en skatt som inget annat europeiskt land har, och som innebar en stor kostnad för svenska bönder. Tyvärr vill Socialdemokraterna återinföra denna skatt, vilket skulle slå mycket hårt mot de svenska bönderna och minska deras konkurrensmöjligheter i Europa.

Ytterligare satsningar på landsbygden är Skogsriket. Visionen är att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog, vilket skulle bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småorterna runt om i Sverige.

Precis som matbutiker och serviceställen är bredbandet en viktig förutsättning för att göra det möjligt att bo på landsbygden. Därför satsar vi 495 miljoner kronor över tre år för att bygga ut bredbandet.

Vi moderater tror på en stark landsbygd för att få ett starkt Sverige, ett Sverige där man ska kunna bo och verka i alla delar av landet. Därför satsar vi på landsbygden!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons