Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M: Framtidens energiförsörjning kräver handlingskraft i dag

I budgetpropositionen 2012 gör Alliansen nya satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Den mediala uppmärk-samheten kring klimatutmaningarna må ha dämpats, men det politiska arbetet med att finna lösningar för ett hållbart samhälle pågår fortfarande med full kraft.

Sedan 2009 har Sverige en unik överenskommelse om en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik. Alliansen lade då grunden till en politik som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Visionen är att Sverige till 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Sverige är redan på god väg att nå målsättningen. Inom budgeten för 2012 görs nu ytterligare satsningar inom energiområdet. Sammanlagt uppgår satsningarna till 2,9 miljarder kronor.

Fortsatta satsningar på energi- och klimatrådgivare syftar till att ge enskilda människor, hushåll och företag rådgivning och information om hur den egna energianvändningen kan minska på ett kostnadseffektivt sätt. Tidigare utvärderingar visar att tre av fyra som använt sig av denna tjänst anser att det varit betydelsefullt för framtida investeringar och inköp.

Anslagen till energiforskningen är ett annat område som får stärkta resurser. Det skapar förutsättningar för långsiktiga satsningar på ny energiteknik. Särskilda resursförstärkningar riktas också till forskning och utveckling av så kallade smarta elnät.

Det handlar bland annat om hur elnäten behöver utvecklas för att klara omställningen av energisystemen. Ett annat skäl till satsningen på smarta elnät är dess potential att bli en ny svensk tillväxtbransch, och därmed bidra till sysselsättning och exportintäkter. God klimatpolitik blir på så sätt också en del av arbetslinjen.

Anslagen för fortsatt energieffektivisering höjs, bland annat på kommunal nivå, och stödet till biogasen förlängs. Vår bedömning är att biogasen kan spela en viktig roll för produktionen av förnybart bränsle i fram-tiden. Tanken är att ett förlängt stöd de kommande åren ska bidra till ökad produktion av biogas.

Sammantaget syftar Alliansens energi-politik till att Sverige ska få ett överskott av el med mycket små utsläpp av växthusgaser. Det innebär att vi kan hålla nere de svenska elpriserna samtidigt som Sverige genom ökad export kan bidra till energiomställningen på global nivå.

En hållbar energipolitik ser längre än till Sveriges gränser – den har ett globalt förhållningssätt till klimatutmaningarna.

Framtidens energiförsörjning kräver att vi i dag är handlingskraftiga. Alliansen tar genom budgetförslagen för 2012 ansvar för att Sverige ska ha en långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel