Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M: Halverad restaurangmoms ger fler unga jobb

Vi lever nu i en omvärld där det ekonomiska läget är mycket ansträngt och osäkerheten på de finansiella marknaderna är stor. USA och ett antal europeiska länder har stora problem med sina offentliga finanser på grund av stora budgetunderskott och hög skuldsättning.

Tack vare alliansregeringens fokus på ordning och reda i de offentliga finanserna har Sverige ett mycket bättre utgångsläge än många andra länder. Vi ska emellertid inte glömma att Sverige är ett litet och export-beroende land vilket gör att omvärldens finansiella oroligheter även påverkar oss. Under finanskrisen 2008 drabbades ungdomar hårt såväl i Sverige som i övriga Europa och ungdomsarbetslösheten ökade kraftigt.

Under Sveriges återhämtning från krisen har vi sett en positiv utveckling vad gäller ungdomars situation på arbetsmarknaden de senaste åren då ungdomsarbetslösheten har sjunkigt med några procentenheter. Men Sverige har ändå bland den högsta ungdoms-arbetslösheten i Europa. Detta är ett problem som vi moderater tar på stort allvar.

När vi nu avväger planerade reformer mot reformutrymmet är det åtgärder för stärkt välfärd och ökade jobbchanser för ungdomar som kommer före ytterligare inkomstskattesänkningar. Ungdomar är en hårt utsatt grupp i samhället. För att öka unga personers jobbchanser vidhåller vi vår sänkning av arbetsgivaravgiften för personer under 26 år, fortsätter vårda nystartsjobben och halverar restaurangmomsen.

Många av de nya jobb som skapas till följd av halverad restaurangmoms förutses gå till ungdomar, utlandsfödda och personer med låg utbildning, det vill säga grupper som är hårt drabbade av utanförskapet och i stort behov av att komma in på arbetsmarknaden.

Ett arbete inom restaurangbranschen är för många unga den första anställningen. Det första jobbet är speciellt viktigt då det ger personer deras första kollegor, referenser och arbetslivserfarenhet. Anställningen genererar likaså sociala förmåner i from av a-kassa och sjukpenning.

Momshalveringen skapar inte enbart nya arbetstillfällen. Den gör, likt rot- och rut-avdragen, svarta jobb till vita då incitamenten för skattefusk minskar. Det blir kvalitet som skapar konkurrensfördelar framför skattefusk. De vita anställningarna ger trygga arbetsvillkor och tillgång till socialförsäkringssystemet.

Vårt arbete med att få fler i sysselsättning är inte bara en åtgärd som ska bidra till ökad tillväxt. Det är långsiktigt den bästa fördelningspolitiken. När fler arbetar och färre försörjer sig på bidrag minskar klyftorna i samhället och alla ges möjlighet att ta del av den tillväxt och välfärd som skapas.

En halvering av restaurangmomsen sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för ung-domar och andra grupper som i dag står långt från arbetsmarknaden och uppmuntrar till fler i arbete. Detta är en förutsättning för att trygga Sveriges framtid och välfärd. Vi moderater vill ha en arbetsmarknad som står öppen för alla människor, oavsett bakgrund och ålder.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel