Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M: Landstinget utvecklar dialogen med föreningarna

SPF:s ledamöter i Landstingets pensionärsråd oro över att rådet föreslås avvecklas. De skriver att ”Det är den enda möjligheten till dialog om sjukvårdsfrågor med landstinget som pensionärerna har.”

Inför varje kommande mandatperiod genomför landstinget en översyn av den så kallde förtroendemannaorganisationen. Översynen syftar till att utveckla organisationen och tillskapa en ändamålsenlig struktur. Den har nu genomförts av Landstingets förtroendemannakommitté som består av gruppledarna för samtliga partier som finns representerade i landstingsfullmäktige samt landstingsfullmäktiges ordförande.

Inför kommande mandatperiod (2011-2014) föreslås bland annat att den dialog som i dag bedrivs inom ramen för Landstingets barn- och ungdomsråd, handikappråd och pensionärsråd i fortsättningen skall ske i form av årliga ting – som riktar sig till fler organisationer, sammanslutningar och enskilda jämfört med i dag.

Ansvaret för den framtida dialogen kommer att åvila landstingsfullmäktiges utskott – sjukvårdsutskottet, folkhälsoutskottet samt regionalpolitiska utskottet.

Bakgrunden till detta förslag är att landstinget önskar en utveckling där fler än de nuvarande organisationerna ges möjlighet att föra dialog med landstinget. Samhället har allt sedan nuvarande organisation skapades utvecklats till ett mer mångfasetterat samhälle med fler aktörer. Det är angeläget att dessa ges samma möjlighet, som nuvarande, att föra samtal med landstinget.

Förslaget innebär en utveckling där utskottens roll tydliggörs och stärks genom direktkoppling till och utgångspunkt i landstingets målområden;

* en god och jämlik hälsa,

* en livskraftig region,

* nöjda och trygga medborgare,

* en säker och kostnads-effektiv verksamhet av god kvalitet,

* stolta, engagerade medarbetare och uppdragstagare, samt

* en stark och uthållig ekonomi.

Förslaget innebär även förutsättningar för ett ökat samspel med landstingsstyrelsen.

Det kommer att åvila landstingsfullmäktiges utskott att genomföra årliga ”ting” med utgångspunkt i landstingets övergripande målområden och rikta sig till barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

Framöver kommer således dialogen med pensionärsföreningarna, barn- och ungdomsföreningarna samt handikappföreningarna att ske med landstingets utskott och ledning, i nya former och med fler som är delaktiga.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel