Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M: Politiskt ansvar kräver konkreta förslag

Under Västeråsalliansens ledning har omfattande satsningar på idrotten gjorts i Västerås. I VLT den 24 juli efterfrågar Ulla Persson (S) och Lars Eriksson (S) Västeråsalliansens framtidsvisioner för idrotten.

 Vi är i Västeråsalliansen överens om att idrottsrörelsen och föreningslivet fyller en viktig funktion – inte minst för barn och unga. Att skapa goda och stabila villkor för idrottsrörelsen är därför av stor vikt.

Västeråsalliansen består inför valet av fyra partier. Nu pågår ett arbete med Västeråsalliansens gemensamma valmanifest som kommer att presenteras inför valet. Där kommer vi också att beskriva vad vi vill göra för idrotten och föreningslivet i Västerås.

Vi moderater vill prioritera barn- och ungdomsidrotten. Efter de stora anläggningssatsningar som genomförts denna mandatperiod vill vi nu prioritera höjt föreningsstöd till barn- och ungdomsföreningar. En annan viktig fråga för oss moderater är att stimulera föreningar att ta ansvar för drift, skötsel och ägande av idrottsanläggningar.

Socialdemokraterna huvudförslag är att skapa ytterligare en nämnd, bara för idrotten. På vilket sätt ytterligare politiska nämnder, sammanträden och administrativa kostnader skapar bättre förutsättningar för idrotten och föreningslivet är oklart. Någon samlad röd-grön vision för idrotten har inte presenterats.

Redan med dagens ordning med en nämnd för Kultur- idrott och fritid sker en omfattande kommunikation med idrottsrörelsen och föreningslivet. Fyra gånger per år genomförs möten mellan nämndens presidium och ledningen för Västerås idrottsallians. Utöver detta äger löpande ett stort antal möten rum med olika föreningar angående specifika frågor. I samband med att det nya stödsystemet för föreningslivet arbetades fram har dialog- och informationsmöten samt en remissomgång genomförts. Under hösten kommer Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab ytterligare stärka de löpande kontakterna med föreningslivet.

Vad gäller hanteringen av Västerås friidrottshall ger Persson och Eriksson återigen en vilseledande bild. Socialdemokraterna har i nämnden inte vid något tillfälle yrkat på ett ökat stöd till Västerås friidrottsklubb för driften av friidrottshallen.

När frågan har varit aktuell i nämnden har de socialdemokratiska nämndpolitikerna inte heller yrkat på någon annan hantering av frågan. Det är också värt att uppmärksamma läsarna på att Socialdemokraterna trots sina föreslagna skattehöjningar och brösttoner inte vid något tillfälle under mandatperioden i en budget har avsett mer resurser till idrotten och föreningslivet.

Att i en debattartikel eller ett särskilt yttrande ge uttryck för den ena eller den andra uppfattningen är inte att ta politiskt ansvar om inte konkreta förslag läggs fram när frågan är aktuell.

Jag ser fram mot en fortsatt debatt om hur vi skapar goda och stabila villkor för idrotten i Västerås. Jag ser också fram mot att få ta del av hur Socialdemokraterna har för avsikt att finansiera alla de förväntningar de i olika sammanhang bygger upp.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel