Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M: Skattehöjning slår hårt mot landsbygden

Annons

Landsbygden är Sveriges ryggrad. Generationer av svenska lantbrukare och andra företagare på landsbygden har lagt grunden för mycket av det som idag är Sveriges ekonomiska styrka. Vi vill att landsbygdens näringar ska ha förutsättningar att finnas kvar, utvecklas och växa.

Moderaternas plan för ett starkare Sverige bygger på tillväxt i hela landet. Den svenska landsbygdens företag behöver stärkt konkurrenskraft och bättre förutsättningar för ökad produktion och lönsamhet. Våra förslag omfattar sänkta kostnader, minskad regelbörda, stärkt kompetensförsörjning, stärkt export och ökad efterfrågan på svensk kvalitet. Konkurrenskraften för svenska landsbygdsnäringar tyngs av stora avstånd. Det är därför avgörande för landsbygdens företag att kostnaderna för transporter är rimliga för att kunna stå sig internationellt.

Tyvärr försvårar regeringen för företagen. Dels genom en kilometerskatt, dels genom en extra skattehöjning som automatiskt höjer drivmedelsskatterna med 2 procent extra varje år. Det slår hårt mot jobb och tillväxt på landsbygden.

För att värna konkurrenskraften i de gröna näringarna föreslår vi tvärtom en nedsättning av skatten för lantbruksdiesel med ytterligare 50 öre, utöver dagens 170 öre, och säger nej till regeringens extra smygskattehöjning. Sammantaget motsvarar det en satsning på nästan en miljard för kommande år.

Villkoren för svenskt jordbruk måste bli mer lika villkoren i övriga EU. Vi säger nej till särkrav och vill ha ökad flexibilitet. Ett bra exempel är beteskravet, där Jordbruksverkets nya regler är bättre anpassade till den verklighet som bönderna lever i.

Att svenska myndigheter gång efter annan gör hårdare tolkningar av EU-regler än vad som görs i våra grannländer är orimligt. Det gäller till exempel Kemikalieinspektionens förbud mot att använda olika växtskyddsmedel, vilket medför att delar av svensk odling riskerar att slås ut.

Även för skogsbruket finns växande problem. Artskyddsförordningens utformning gör att avverkningar kan hindras på grund av att även vanligt förekommande arter anses behöva skyddas. Dessa problem måste åtgärdas omgående. Vi ser med stor oro hur möjligheterna att bedriva normalt skogsbruk begränsas.

Vi kan konstatera att det svenska lantbruket behöver stärkas, men då måste också äganderätten stärkas, kostnader minskas och krångliga regler justeras. När regeringen väl lägger fram förslag handlar det i stället om nya eller höjda skatter, fler förbud och fler regleringar. Det främjar inte svenskt lantbruk

.Jonas Jacobsson Gjörtler (M), gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot från Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel