Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M: Smartkoll ett viktigt beslut som måste få ta tid

Dagens kollektivtrafik i Västerås planerades på 1970-talet och trots att ett antal justeringar har gjorts i takt med att staden har vuxit och förändrats finns det ett stort behov av att ta ett helhetsgrepp över lokaltrafiken i Västerås. Det nuvarande linjenätet är inte anpassat för dagens och framtidens utveckling av Västerås. I dag lider västeråsarna av ett system som vissa tider är undermåligt med dåligt utbud och långa restider. En fortsatt utbyggnad av dagens system är dyrt och ger inte tillräckliga förbättringar.

Av dessa skäl inledde Västeråsalliansen under förra mandatperioden ett arbete i tekniska nämnden med att utreda hur Västerås lokaltrafik kan utvecklas med hjälp av raka och snabba stomlinjer med hög turtäthet. Denna typ av utformning med stomlinjer möjliggör också en eventuellt framtida spårtrafik.

När utredningen presenterades förra hösten var Västeråsalliansen inte nöjd med förslaget och lade därför in tolv yrkanden. Vi önskade att västeråsarna skulle få information och möjlighet att tycka till om förslaget. Likaså att en utomstående person skulle få göra en andra utvärdering av förslaget.

Det motsatte sig socialdemokraterna först. Efter mycket om och men lyckades vi få till fem offentliga möten där medborgarna gav sina synpunkter. Synpunkterna från dessa möten tillsammans med våra ändringsförslag har nu blivit till ett förslag som vi kan ställa oss bakom. Ett år efter införandet ska busstrafiken utvärderas och sedan utveckla utbudet efter behov. Några av de förändringar som vi fått till är att:

w En servicelinje ska gå till Himlabacken så att delar av Öster Mälarstrand får en servicelinje. Detta då gällande översiktsplan för området säger att det planeras en busslinje genom området som när det är färdigbyggt kommer att ha 2 500 bostäder.

w Servicelinjenätets sträckning ändras så att linje 11 förlängs till Eriksborg. På detta sätt kopplas Bäckby ihop med Erikslund och det går bussar till sjukhuset på Eriksborg. Det gör att det är möjligt i alla fall några timmar per dag att ta sig till dessa två målpunkter med kollektivtrafik.

w En servicelinje även fortsättningsvis kommer att gå genom Blåsbo.

w Landsortslinjerna genomförs samtidigt som stomlinjerna i tätorten så att ett helhetsgrepp tas på en gång.

w Landsortslinjen Skultuna-Hökåsen/Tillberga trafikeras genom centrum.

w Landsortslinjen Barkarö-Irsta och Skultuna-Tillberga betraktas som en linjesträckning så att de stannar vid Centralen för av och påstigning (det vill säga ingen längre paus). Med detta förkortas restiden mellan orterna.

w Landsortslinjerna Kärsta/Orresta/Björksta kommer att gå hela vägen runt och får utökad trafik på helger.

w Gymnasielinjen Sevalla-Tortuna kommer att gå Sevalla-Tillberga.

w Utreda förutsättningarna för att turlägga skolbusslinjerna på landsbygden för att öppna dessa för allmänheten.

w Utreda hållplatserna tillsammans med medborgarna så att de blir trafiksäkra, tillgängliga och på bästa möjliga plats.

w Förhandla med Västerås Central AB om att se över hur gångbron vid stationen kan vara öppen för gångtrafik dygnet runt. Det underlättar för alla som bor i Östra hamnen och på Lillåudden att få tillgång till kollektivtrafik.

Ibland behöver beslut få ta tid. Smartkoll är ett sådant beslut. Beslutet rör många människor, kostar minst 30 miljoner kronor mer än dagens trafik och efter införande går det inte att gå tillbaka till det tidigare utbudet utan stora kostnader och störningar.

Genom ett noggrant och konstruktivt arbete från Västeråsalliansen har det ursprungliga förslaget förbättrats på många viktiga punkter och nödvändiga förbättringar av Västerås lokaltrafik kan genomföras.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel