Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M: Västerås stads elever förtjänar bättre

Grundskolenämnden fastställde den 12 december verksamhetsplanen för kommunens skolor för år 2019. Utgångspunkten för grundskolenämndens verksamhetsplan är Västerås stads målbild 2022 som säger att ”Västerås är en ledande skolstad där alla barn, elever och studerande har tillgång till bästa möjliga lärande. De utvecklas till kunniga, kreativa, kompetenta, ansvarstagande individer i Västerås och världen”.

Verksamhetsplanen är grundskolenämndens verktyg för att leda kommunens skolor mot målbilden för 2022, som sträcker sig till den här mandatperiodens slut. Det innebär att de beslut som fattas i grundskolenämnden idag är avgörande för om målbilden uppnås framtiden, eller om den inte gör det. I verksamhetsplanen som grundskolenämnden fastställde konkretiseras målsättningarna för 2019 och de långsiktiga målen för år 2022. Frågan är då vad det betyder att vara en ledande skolstad och vad ska vi uppnå under den här mandatperioden.

Frågan är då vad det betyder att vara en ledande skolstad och vad ska vi uppnå under den här mandatperioden.

En av de allra mest centrala målsättningarna är ”andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen”. I enlighet med majoritetens beslut fastställdes målsättningen till att 75,5 procent av eleverna i de kommunala skolorna, de skolor grundskolenämnden själv styr över i kommunen, uppnår kunskapskraven i alla ämnen år 2022.

Om vi vänder på målsättningen, att 75,5 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår i kunskapskraven, får vi att var fjärde elev inte uppnår målsättningen. Att var fjärde elev misslyckas med att uppnå kunskapskraven är inte acceptabel ambition eller målsättning för de elever som går ut grundskolan i de kommunala skolorna.

Västerås barn och ungdomar förtjänar bättre än så. Staden måste kraftigt höja skolresultaten. Alla elever måste ha möjlighet att klara godkända betyg oavsett om den skola eleven går i är kommunal eller fristående.

Västerås barn och ungdomar förtjänar bättre än så. Staden måste kraftigt höja skolresultaten.

Fullmäktige tilldelade grundskolenämnden en liten ökning i anslagen för nästa år. Att ha tillräckliga resurser är nödvändigt för att uppnå goda resultat. Men goda resultat följer av fler orsaker än ekonomiska medel.

Andra minst lika viktiga bidragande faktorer till goda studieresultat är trygghet och studiero, och en verksamhet som använder sitt mandat för att sätta tydliga regler som också efterlevs. Lärmiljön i klassrummet är av central vikt för resultaten i skolan. Den mest avgörande faktorn för elevernas lärande är en kvalitativt god undervisning med starkt pedagogiskt ledarskap. Det är således många faktorer som vi själva styr över som påverkar hur väl vi lyckas i våra skolor utöver de anslag som grundskolenämnden tilldelats.

Utmaningarna inom grundskolan är omfattande, men vi får inte fastna i dem och normalisera en oacceptabel nivå. Västerås stads elever förtjänar bättre än att var fjärde elev inte klarar kunskapskraven i årskurs 9. Vi Moderater anser att ambitionsnivån måste höjas betydligt när det gäller andel lärare som har lärarlegitimation och behörighet, hur eleverna uppfattar sin studiero och särskilt när det gäller andelen elever som uppnår kunskapskraven.

Utmaningarna inom grundskolan är omfattande, men vi får inte fastna i dem och normalisera en oacceptabel nivå.

Caroline Högström (M)

andre vice ordförande i grundskolenämnden

Carl-Henrik Knutsson (M)

ledamot i grundskolenämnden

Markus Myllyoja (M)

ledamot i grundskolenämnden

David Gren (M)

ersättare i grundskolenämnden

Amy Gayo (M)

ersättare i grundskolenämnden

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel