Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M: Vi måste ta hand om dagens ungdomar

Det ekonomiska läget i omvärlden är oför-utsägbart och instabilt. Sverige har ett bättre utgångsläge än många andra länder i fruktan för en ny ekonomisk kris. Men trots detta har vi en hög arbetslöshet bland landets ung-domar.

Vi vet att ungdomar är den grupp som kan antas drabbas värst under en ekonomisk kris,. Det såg vi inte minst under krisen 2008. Detta är ett problem som vi moderater tar på stort allvar och som vi vill åtgärda och förhindra via flera insatser dels inom utbildningsområdet dels inom arbetsmarknadsåtgärder. Vi vill ha en arbetsmarknad som är öppen för alla människor – oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Det finns många unga människor som vill och kämpar för att få ett arbete att gå till, men som upplever att de stängs ute från arbetsmarknaden. Det är lätt att hamna i en ond cirkel då arbetsgivarna efterfrågar tidigare referensen för att säkerställa kompetens. Dessa referenser är i princip obefintliga vid en persons första anställning.

För att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden har regeringen tidigare halverat arbets-givaravgiften för personer under 26 år. På så sätt uppmuntras företag att anställa personer som de annars inte ansett sig har råd till.

Vi vet att personer som inte har avslutat gymnasiet löper stor risk att hamna i utanförskap. För de personer som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan höjer vi studie-bidraget tillfälligt 2011 så att de får möjlighet att slutföra sin skolgång.

Ett viktigt steg för att minska ungdoms-arbetslösheten är förbättringen av gymnasieskolan och utvecklingen av lärlingsutbild-ningar. En bra skola är en förutsättning för att vidga unga människors möjligheter och jämna ut olika förutsättningar. För att öka förståelsen och skapa erfarenhet från arbetslivet tycker vi att det är nödvändigt att omvärdera yrkeskunnandet i utbildningen, möjliggöra arbetsplatsförlagd undervisning och möjlighet till praktik. Genom skolgången får elever utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende samt skapa en gemenskap med varandra.

En särskild jobbgaranti för unga har även införts inom arbetsmarknadspolitiken. Den innehåller aktiva förmedlingsinsatser, tydliga krav, aktivitetsåtgärder och incitament till utbildning och syftar alltså till att ungdomar ska få jobb eller söka sig till en utbildning. Vi har utvecklat nystartsjobben så att ungdomar kan få arbete redan efter sex månader utan jobb.

Vi vet att restaurangbranschen är en näring där många ungdomar får sitt första jobb och således sina första arbetslivserfarenheter och referenser. Dessa öppnar upp en bredare arbetsmarknad vid kommande jobbsökningar. Sänkta kostnader i denna personalintensiva bransch skulle kunna avspegla sig i flera nya arbetstillfällen. Vi moderater har därför valt att halvera restaurangmomsen för att öka möjligheterna för landets unga till att få ett arbete.

Vi måste fortsätta att uppmuntra landets ungdomar att avsluta sin skolgång för att antingen gå direkt ut i arbetslivet eller fortsätta sina studier på universitet. Ett arbete har så mycket mer betydelse än enbart att få ekonomin att gå ihop. Jobbet bidrar till att känna sig behövd, det genererar kollegor och arbetslivserfarenhet samtidigt som den anställde får en social trygghet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel