Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Magnus Wallin: Fel att anpassa Kungsängsgatan till tyngre trafik

Lotsa inte trafik till mindre gator och vägar

Enligt VLT 13 oktober är det beslutat att Kungsängsgatan och Sjöhagsvägen ska byggas om så att upp till 600 ton tunga fordon ska kunna passera. Syftet anges vara att roro-läget ska flyttas från Östra hamnen till Västra hamnen.

Kommunens beslut tycks vara mycket ogenomtänkt. Kommunen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, trafikverket med flera har själva identifierat följande:

•Det passerar dagligen 14 – 20 000 fordon på dessa gator.

•Visst farligt gods får inte framföras på Kungsängsgatan

•Kungsängsgatan och Sjöhagsvägen används idag flitigt av utryckningsfordon.

•Det bildas ofta långa köer på Hamngatan och Djuphamnsvägen eftersom korsningarna är underdimensionerade jämfört med trafikmängden. Det har även hänt att utryckningsfordon av den anledningen fastnat eller försenats kraftigt under utryckning.

•Marken under Kungsängsgatan består av 1-2 meters fyllning ovan ca 15 m lös till mycket lös lera (fd sjöbotten). Föroreningar förekommer t ex av bly.

•Att gatan sedan många år varit föremål för vägarbeten är väl känt, likaså att arbetena har fått göras om på pgrund av markens beskaffenhet.

•Detaljplan för nytt Resecentrum är inte klar. Det är däremot beslutat att ytterligare bostadsområden ska byggas utmed Kungsängsgatan. Det innebär en ökad tillströmning av privattrafik, gående och cyklister.

•Det finns redan flera bostadshus utmed främst Kungsängsgatan. De som bor där, och särskilt de som har sina sovrum mot gatan, har tydligt uttryckt att de kraftigt störs av trafiken. Det bildas som en resonanslåda mellan husen vilket förstärker ljudet. Det är inte ovanligt att man väcks av bilar om nätterna.

Konstateras kan att:

•För att underlätta för tung trafik att nå Västra hamnen och Hacksta har en extra avfart från E 18 byggts som komplement till Bäckbyavfarten. Detta gäller även trafik till/från Finnslätten och Barkarö.

•De företag i Östra hamnen som idag är i behov av tung trafiktransport är främst Volvo, silon, Thomas betong och i viss mån kommunens reningsverk. Det är sedan tidigare beslutat att silon ska flytta till Västra hamnen. Övriga företag har ingen naturlig koppling till roro-trafik.

•Lögarängen ska byggas ut. Det är redan idag en säsongshög andel biltrafik där.

• Det finns skola utmed sträckan och fler planeras. Exempelvis ska en skola med 300 elever inrättas i före detta Hakongården och det finns redan en i Sigurdsområdet. Det innebär att en mycket hög andel barn kommer att vistas i området på väg till/från skola och aktiviteter, ofta utan vuxnas sällskap.

•E 18 genom Västerås är underdimensionerad.

Med bland annat detta som bakgrund ställer jag mig mycket frågande till hur kommunen kan besluta att anpassa Kungsängsgatan till ännu mer och ännu tyngre trafik.

Jag föreslår istället att:

•Kommunen ska inte lotsa trafik till mindre gator och vägar genom bostadsområden för att på så sätt kringgå problematiken på E 18

•För att tung trafik ska nå Östra hamnen ska avfartsvägen mot Stockholmsvägen användas.

•All tung trafik förbjuds på sträckan mellan korsningen Kungsängsgatan - Verksgatan och Strandbron eller till korsningen vid Djuphamnsvägen. Undantag kan medges för byggtransporter.

•Genomfart förbjuds mellan Strandbron och Björnövägen.

•Cirkulationsplats byggs utmed Sjöhagsvägen och Kungsängsgatan för att underlätta i rusningstrafik och för utryckningsfordon.

•Kommunen tar fram ett nytt välunderbyggt underlag där även bostadsrättsföreningar, företag och organisationer i området får möjlighet att yttra sig.

Magnus Wallin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel