Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mälardalsregion behöver landstinget i Uppsala län

Annons
Kan påverkas positivt. Bättre fungerande och utbyggd kollektivtrafik, till exempel Upptåget mellan Sala och Uppsala, är en av de allra viktigaste möjliga positiva effekterna av att bilda en regionkommun, skriver debattörerna.

Regionfrågan har diskuterats mer eller mindre livligt sedan Ansvarskommittén 2007, under ordförandeskap av dåvarande landshövdingen i Västmanland Mats Svegfors, presenterade sitt förslag.

I vårt område har diskussionen varit mindre livlig. Få har varit intresserade av att diskutera frågan om att bilda en region, trots att det är en fråga som har stor betydelse för utvecklingen.

En regionreform skulle vara ett viktigt svar på många av de utmaningar som kommuner och landsting står inför. Det skulle möjliggöra mer av regionalt managementtänkande och öka möjligheterna till samverkan mellan näringslivet och offentlig sektor, vilket i sin tur kan öka tillväxten, förbättra skattekraften och därmed bättre klara av uppgiften att finansiera vård, omsorg och skola.

Näringslivet vill ha support för att bättre klara kompetensförsörjningen i framtiden. Ett sådant stöd till en bättre fungerande arbetsmarknad kräver ett regionalt ledarskap som överensstämmer med hur arbetsmarknadsregionerna ser ut.

Utöver detta är bättre fungerande och utbyggd kollektivtrafik en av de allra viktigaste möjliga positiva effekterna av att bilda en regionkommun, till exempel Upptåget mellan Sala och Uppsala.

Alternativet till regionkommunbildning är att staten genom traditionell regionalpolitik och allt mer komplicerade skatteutjämningssystem försöker lösa utmaningarna i offentlig sektor, vilket riskerar att skapa ny byråkrati utan konkreta resultat. Alternativet till en regionkommunbildning är också ökade inslag av en starkare stat som bestämmer utvecklingen i för regionerna vitala delar.

Att bilda regioner handlar om att skapaförutsättningar för ökad skattekraft och därmed ökade och starkare regionala mandat att leda samhällsutvecklingen och stärka konkurrenskraften i stället för ökat bidragsberoende.

När Mats Sjöstrand tillträdde som utredare för den framtida statliga förvaltningen trodde många att landets kommun- och landstingspolitiker skulle passa på att föreslå reformer för färre och mer slagkraftiga regioner. Men rörelsen i en sådan riktning har varit långsam.

För oss som centerpartister är det här en viktig fråga eftersom vi ser bildande av regionkommuner som en möjlighet att ta vara på den potential som finns i hela vårt område.

I slutet av 2011 tog sig äntligen landstingsledningen i Västmanland samman och skickade ut en remiss om bildande av Region Mälardalen till länets kommuner. Och nu är det bråttom! Senast den 13 januari ska svaret vara inne. Den tidsplanen innebär att det inte finns någon möjlighet till en demokratisk process i länets kommuner.

Det förslag som nu presenteras är att en regionkommun ska bildas genom en sammanslagning av Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting. Vi kan inte tolka detta som annat än ett sätt för den socialdemokratiska landstingsledningen att hitta en lösning som ska stärka de egna socialdemokratiska positionerna. För plötsligt har man lämnat Landstinget i Uppsala län utanför trots att det fanns ett stort stöd i Västmanland för att även de skulle ingå i regionen. Men, det är klart! Landstinget i Uppsala län styrs av Allianspartierna!

En Mälardalsregion behöver Landstinget i Uppsala län. Det handlar om medborgarnas identitet och samhörighet med sin region och utvecklingen av infrastrukturen samt inte minst om arbetsmarknads- och hälso- och sjukvårdsregioner, det vill säga funktionella regioner.

Det handlar också om att ta tillvara det goda samarbete som av tradition finns mellan framför allt Sala och Heby kommuner.

Birgitta Andersson (C)

distriktsordförande, Västmanland

Carola Gunnarsson (C)

ordförande i kommunala sektionen, Västmanland

Christer Eriksson (C)

gruppledare, Sala

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons