Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mälarenergi: Ge alla aktörer inom energisektorn samma villkor

Vi kan konstatera att kommunägda energibolag i vissa avseenden skiljer sig i från övriga bolag i energisektorn.

För det första är ägandeformen annor-lunda, då en eller flera kommuner äger bolaget och anger vilka ägardirektiv som ska gälla. Det innebär exempelvis att fokus kan ligga på långsiktiga investeringar i hållbar energiproduktion snarare än kortsiktiga ekonomiska vinstintressen.

För det andra har i princip samtliga svenska kommunägda energibolag av naturliga skäl stark lokal och regional förankring, samtidigt som de ofta är viktiga partners för det lokala näringslivet. Kommunägda bolag har en god och djup kunskap om hur energilösningar kan utvecklas tillsammans med kunderna, det lokala samhället och näringslivet.

I Västerås pågår arbetet med att utveckla framtidens fjärrvärme, bland annat i sam-arbete med ett antal bostads- och fastighetsföretag, universitetsvärlden och vitvaruleverantörer. Det är ett arbete som väckt stort intresse från hela energisverige. Vi ser att utveckling och anpassning av fjärrvärmen är en viktig komponent för att samhället ska kunna nå de miljömål som ställts på såväl nationell som internationell nivå.

För det tredje, och kanske det viktigaste så verkar kommunägda energibolag inte under samma villkor som övriga energibolag. Vi är till exempel i många fall bundna till att endast verka inom kommungränsen, trots att dagens energisystem följer helt andra gränser än vad de kommunala kartorna visar.

Till exempel efterfrågar fastighetsbolag samma kompetens och enkelhet i sina affärsrelationer oavsett om de verkar i en eller fler kommuner – de begränsas inte av kommungränserna. Märkligt nog har utländska energibolag bättre förutsättningar på den svenska marknaden än vad svenska kommunägda bolag har.

Det som krävs för att komma till rätta med den skeva konkurrenssituationen är att även kommunägda energibolag tillåts att verka över kommungränserna. Dessutom behöver den osäkerhet som råder kring kommunägda energibolags möjlighet att erbjuda tjänster inom exempelvis energieffektivisering tas bort.

I dag är lagstiftningen mycket otydlig när det gäller de kommunägda energibolagens möjlighet att låta sin verksamhet omfatta mer än energiförsörjning. Det här gör oss inom bolagen osäkra på hur vi kan erbjuda kunderna de tjänster som både är efterfrågande och bra för miljön.

Kommunägda energibolag utgör en betydande del av den svenska energisektorn. Enligt Statistiska centralbyrån omsatte kommunägda bolag verksamma inom el-, gas-, värme- och vattenförsörjning över 80 miljarder kronor 2009. Samtidigt planerar bolagen inom samarbetet Regional energi – som samlar 17 av de största kommunägda energi-bolagen – för investeringar i energiinfrastruktur och hållbar energiproduktion värda uppskattningsvis totalt 45 miljarder kronor under de närmaste fem åren.

Mälarenergi köpte under 2010 varor och tjänster från regionen för motsvarande 713 miljoner kronor. Samtidigt planerar vi att investera drygt 3 miljarder i ett nytt kraft-värmeverk i Västerås. Investeringar som går direkt eller indirekt tillbaka till invånarna i regionen i form av löner och möjlighet att även i framtiden erhålla leveranser från oss till konkurrenskraftiga priser.

Kommunägda energibolag ligger bakom många samhällsnyttiga och framgångsrika miljötekniska lösningar, och planerar dessutom för stora framtida investeringar i hållbar energiproduktion. Nöjd kund-undersökningar visar också att kommunägda energibolag äger stort förtroende från sina kunder.

Bolagen bidrar till ökad konkurrensen och mångfald i de allra flesta fall på energimarknaden. Vi måste ges möjlighet att verka under samma förutsättningar som våra konkurrenter. Vår roll som regional motor i samhällsutvecklingen är viktig!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel