Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mälarsjöfarten måste utvecklas

Mälarsjöfarten behövs för tillväxten och näringslivets godstransporter

Mälaren har ett strategiskt läge i en tillväxtregion med mycket ansträngda kommunikationer. Sjöfarten på Mälaren har en outnyttjad kapacitet som kan avlasta väg- och järnvägssystemen. Det behövs inte minst för att persontrafiken och pendlingen ska fungera.Vi vet alla att persontrafik och godstransporter i dag inte fungerar optimalt. Det äventyrar inte bara våra verksamheter utan även tillväxten. Transportsystemet står de närmaste decennierna dessutom inför en kraftig ökning av trafiken. Det är en ohållbar situation. Behovet av investeringar i och underhåll av infrastrukturen är stort. Men det behövs också nytänkande och förbättrad transportövergripande planering.

Mälarsjöfarten står för en viktig del av transportförsörjningen av råvaror och färdigprodukter till och från företagen i Mälardalen och Bergslagen. Det är till exempel styckegods i containrar, insatsvaror till stålverken likväl som stål från dem, energivaror som biobränsle och petroleumprodukter, sågat virke och spannmål. Mer av transportförsörjningen kan ske på sjön och Mälarsjöfarten behöver utvecklas i takt med den ökande efterfrågan på godstransporter. Därför driver Handelskammaren Mälardalen i samarbete med en rad företag näringslivsgruppen Mälarlogistik®. I gruppen ingår både företag som behöver hållbara transporter för sitt gods och företag som kan möjliggöra transporterna. Genom att arbeta för förbättrade möjligheter att transportera gods till och från regionen på sjön, bidrar vi till utvecklingen av sjöfarten som ett kompletterande transportslag. Och stärker näringslivet i regionen. Övriga Europa genomför stora satsningar på inrikes sjötransporter av gods; på sjöar, på kanaler och floder samt längst kusterna. Man arbetar målmedvetet för att öka sjöfartens andel av transporterna och trafiken på Europas inre vattenvägar växer starkt. Fler och fler företag ser möjligheter att utnyttja vattenvägar för hållbara transportsystem. Med rätt satsningar på nationell och lokal nivå skulle det samma kunna ske här. Även Sveriges inre vattenvägar behöver bli konkurrenskraftiga. Till exempel behöver Sverige ansluta till EU:s ”Inland Waterway Transport System” för att få tillgång till de infrastrukturmedel och andra åtgärder som EU disponerar för att utveckla inlandssjöfarten. Sjöfarten behöver också finnas med vid planering av infrastrukturen – det krävs transportslagsövergripande utredningar med samhällsekonomiska helhetsperspektiv.

Sveriges avgiftssystem för sjöfarten behöver ses över – medan andra trafikslag subventioneras, förutsätts sjöfarten bära sina egna kostnader. I dag betalar fartygen förutom hamnavgifter och farledsavgifter även lotsavgifter som blir särskilt dyra vid en lång insegling i Mälaren. Investeringar behöver göras i hamnarna i Västerås och Köping; satsningar på kajytor, kranar och lagerutrymmen för gods som ska vidaretransporteras. En väl fungerande infrastruktur är affärskritisk för de flesta företag. Pendlingen måste fungera så att våra medarbetare enkelt kan ta sig till och från arbetet. Vi måste också kunna attrahera kompetenta medarbetare som bor på andra orter. Våra godstransporter behöver ske smidigt, hållbart och kostnadseffektivt. Vare sig de sker på väg, järnväg, via flyg eller till sjöss. Det är viktigt för näringslivet och tillväxten att sjöfarten på Mälaren, hamnarna i Köping och Västerås samt logistiken kring hamnarna fungerar. Det handlar om etablering och bevarande av företag. Det handlar också om kostnadseffektiva transporter för att näringslivet ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel