Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Medborgarrättsrörelse: Strandskyddets tillämpning är rättslös

Trelleborgs kommun hotar med böter och fängelse för Alf Svensson, före detta partiledare, numera EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, om han klipper gräset och placerar solstolar för nära vattnet på sin egen tomt i Smygehamn. Den har han ägt sedan 1960-talet och alltid gjort så. Ingen levande människa har klagat på hans skötsel av tomten eller stranden. Dit har allmänheten haft tillträde utan hinder.

Kommunen anför strandskyddslagen, som säger att inom 100 meter från stranden får man inte uppföra byggnader eller på annat sätt hindra allmänhetens tillträde till stranden och inte heller försämra villkoren för växter eller djur.

Sverige ratificerade Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna redan 1952, men sölade med dess införlivande i våra lagar till 1995. Då blev den överordnad svensk lag. Sölandet har uppenbarligen berott på dess skydd för äganderätten, en rätt som många socialister inte vill erkänna.

Konventionen är byggd på insikten att en förutsättning för civilisationen är att äganderätten erkänns och att det finns institutioner som skyddar den. Äganderätten är således en grundläggande mänsklig rättighet.

Konventionen behandlar även samhällets överordnade intresse att i olika fall begränsa ägarens förfogande över sin egendom. För sådana åtgärder gäller tre strikta villkor:

w Åtgärden skall vara ändamålsenlig.

w Den skall vara nödvändig, det vill säga andra alternativ finns inte.

w Dess fördel för det allmänna skall vara proportionerlig med ägarens skada.

Dessutom skall ekonomisk gottgörelse lämnas vid allvarliga intrång. Det står lysande klart att kommunens krav inte uppfyller något av dessa villkor! Inget blir bättre vare sig för människor eller djur, om Alf Svensson slutar klippa gräset. Här vill vi understryka att ”människan” och dess odlingar är naturliga delar av ”naturen”.

Kraven är absolut inte nödvändiga. Stranden är tillgänglig. All proportion saknas, om man tvingar ägaren att avstå från att nyttja sin mark så som han gjort i ett halvt sekel. I ett normalt land skulle kommunens tjänstemän bötfällas för tjänstefel. Men ansvaret ligger högre upp: i riksdagen. Det senaste utförandet av strandskyddslagen och föreskrifterna för dess tillämpning tar ingen hänsyn till konventionen.

Inom myndigheter och politik har man accepterat att miljöaktivister infiltrerat handläggningen av frågor avseende allemansrätt och strandskydd. De har utvecklat ett så snedvridet synsätt att de kallar Alf Svenssons gräsklippning på sin egen ägandes tomt för ”smygprivatisering”. Det begreppet avslöjar att de utgår från att marken egentligen är konfiskerad. Något som är totalt rättsvidrigt enligt Europakonventionen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel