Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mikael Palmqvist (C): Var med och förnya Västerås-idrotten!

Centerpartiet-Västerås har satt igångfem tydliga politiska dialoggrupper där vi kommunicerar med allmänheten. Idrottsfrågorna ingår i första hand i välfärdsgruppen.

Det går även att applicera idrottsaspekten utifrån ett tillväxt-, miljö-, jämställdhets- och integrationsperspektiv.

Dialogen är igång och det är därför med glädje vi tar del av VSK:s hedersordförande Lennart Janssons idrottsliga synpunkter. Centerpartiet med dess folkrörelseinriktade idrottspolitiker bidrar till ökad samverkan och dialog kring dessa för staden otroligt viktiga frågor.

Nya riktlinjer för föreningsstöd i Västerås har tagits av en enig kultur-, idrotts- och fritidsnämnd. Dessa gäller tills vidare, och dialog och delaktighet har varit kännetecken i nämndens arbete som genomförts i samverkan med företrädare för berörda idrottsföreningar.

Idrottsföreningarna och idrottsalliansen i Västerås har uttryckt sig positivt om det nya föreningsstödet . Det hela är ett levande dokument som kontinuerligt ska kommuniceras med föreningarna.

EU:s besked om momssättning, handlar om att momsbelägga föreningslivet. Ideellt engagemang ska främjas och inte påläggas extraskatt. Skulle EU-kommissionens förslag genomföras skulle det kunna bli ett hårt slag mot svensk föreningsrörelse och det civila samhället. Här har Centerpartiet på alla tänkbara nivåer varit drivande för att försöka stoppa ett sådant förslag. Tills vidare gäller därför de nuvarande momsbefriande reglerna i Sverige.

Västerås är en av landets kommuner, som genom den gemensamma kultur-, idrotts- och fritidsnämnden, organisatoriskt och praktiskt visar att samverkan mellan kultur, idrott och fritid är viktigt. Vi har att förhålla oss till det faktum att många människor, i olika åldrar, rör sig mellan olika kultur- och idrotts-/fritidsområden. Därav vikten av samverkan mellan kultur och idrott.

Kultur och idrott har det gemensamt att båda bevisligen är bra för hälsan samt är tillväxtfaktorer för det lokala samhället. I människors vardag bör tillgängligheten vara stor när det gäller att utöva eller konsumera kultur och idrott samt friluftsliv. Här betyder exempelvis de ideella krafterna mycket för staden och dess enskilda invånares välbefinnande.

Kultur- och idrottsaktiviteter i samspel, där även lokal och personmässiga samarbets-former tillämpas ger otvivelaktigt positiva synergieffekter på många plan. Centerpartiet vill se en ökad samverkan mellan olika aktörer inom idrotten och övriga samhället. Detta kan till exempel ske genom att anläggningar och personal delas.

Centerpartiet vill att föreningar i möjligaste mån själva ska driva de anläggningar de nyttjar. Centerpartiet vill också att föreningar som vill energieffektivisera sina samlingslokaler ska kunna söka rot-avdrag för detta.

Stadens ekonomiska stöd till idrotten från 2007 till 2010 har ökat från cirka 70 miljoner kronor till runt 90 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på över 25 procent.

Det kontanta föreningsstödet utifrån de nya framtagna riktlinjerna för föreningsstöd ökar nu kontinuerligt vid nya lagda budgetar. Enbart sedan i höstas med cirka 7,5 procent. Avsikten är att, till att börja med, nå en 10-procentig föreningsstödsökning direkt till idrottsföreningarna.

Samtidigt ska vi också våga göra satsningar på elitidrotten. Exempel på att våga satsa på elitidrott lokalt kan vara att jobba för ett återinförande av elitstöd till föreningar och enskilda idrottare i Västerås och övriga Västmanland. Märk väl, dessa pengar ska absolut inte tas från föreningstödspotten utan i stället från en kommuns marknadsföringskonto.

Ge elitidrottare särskilda skattekonton. Det innebär att elitidrottare betalar skatt när de tar ut pengarna, inte när de tjänas in. Den här åtgärden har den svenska idrottsrörelsen efterlyst länge!

Vidare är det av stor vikt att talangfulla idrottsungdomar ska kunna ha möjlighet att om så önskas kunna bo kvar i sin hemkommun men ändå få göra en rejäl satsning på talangutveckling.

Handikappidrotten i dess olika former, såväl på elitnivå som inom breddidrotten och på motionsnivå, ska ha bästa möjliga förutsättningar att växa sig stark i Västerås.

Vi politiker måste släppa fram rörelsen och göra det enkelt för vardagsmotion. Centerpartiet har nyligen lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Västerås angående satsning på spontanidrott i hela kommunen. Det är en socialt inriktad storsatsning med ett stort folkhälsoperspektiv i fokus.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel