Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Miljöpartiet: Mälarenergi ska bli grönare

I dag ska kommunfullmäktige besluta om nytt ägardirektiv för Mälarenergi AB. Det är de folkvaldas sätt att ge uppdrag till våra kommunala bolag.

Behovet av en ny inriktning är stort och utmaningarna är många. Tidigare ägardirektiv har haft en stark inriktning mot att i första hand hålla låga priser på de produkter som till-handahålls. Styrningen av prissättningen har varit framgångsrik. Västerås har det åttonde billigaste fjärrvärmepriset av samtliga 290 kommuner i landet och kostnaden för VA (vatten och avlopp) är den tredje lägsta i landet enligt Nils Holgerssons avgiftsundersökning.

Den här situationen är givetvis positiv för Mälarenergis kunder, men de låga priserna har en baksida. Mälarenergi ligger på andra plats i Sverige på fjärrvärmens svarta lista som tagits fram av Naturskyddsföreningen och som bygger på koldioxidutsläppens storlek.

De låga priserna har också påverkat bolagets möjlighet att agera långsiktigt och affärs-mässigt och en av följderna är därför att ett underhållsberg har byggts upp under årens lopp. Nu går det inte att blunda för de stora investeringar som behövs längre. Fram till 2014 planeras investeringar på cirka 5 miljarder kronor, bland annat för en ny panna inom ramen för det så kallade förnyelseprojektet. Den nya pannan kommer att minska koldioxidutsläppen. Hur stor minskningen blir beror på bränslevalet.

Inom vattenområdet är utmaningarna också stora. Vatten- och avloppsnäten läcker på grund av för lite satsningar på underhåll.

Dagvattenhanteringen måste ta höjd för pågående och kommande klimatförändringar. Skyfall i somras visade tydligt vilka effekter ett underdimensionerat dagvattennät kan ge både i form av översvämningar, men också genom att orsaka så kallad bräddning, vilket betyder att orenat avloppsvatten släpps ut i Mälaren.

Mälarenergi producerar också el från småskalig vattenkraft. Vattenkraften är på många sätt en bra energikälla då den är ett förnybart energislag.

Tyvärr kan den också orsaka stor negativ påverkan på livet i vatten och därmed bidra till en utarmning av den biologiska mång-falden. Olika tekniska lösningar finns som kraftigt mildrar de negativa effekterna i utbyggda vattendrag, men de kostar.

Mälarenergis relativt låga prissättning för kunderna har ett annat pris som tas ut någon annanstans. Hoppas att du som kund och medborgare har förståelse för att vi vill driva en linje som går ut på att hitta en bra balans för att uppnå både ekonomisk, social och eko-logisk hållbarhet.

Det förslag till ägardirektiv som kommunfullmäktige i dag ska ta ställning till gör den avvägningen möjlig.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel