Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Miljöpartister: Dags för en rättvis lastbilsskatt

Väl fungerande godstransporter är en central del av vårt samhälle. Transporter är dock inget självändamål, och många transporter är påtvingade och samhällsekonomiskt slöseri.

Några exempel är mat som fraktas hundratals, ibland tusentals mil eller det faktum att 43 procent av lastbilarna i Europa går tomma.

De tunga transporterna har en nyckelroll för utsläppen av koldioxid från transportsektorn. Sedan 1990 har utsläppen inom vägtransportsektorn ökat med 10 procent eller omkring 1,7 miljoner ton. Under 2010 ökade utsläppen inom vägtransportsektorn i Sverige med cirka 100 000 ton. Ökningen ligger till största delen på tunga lastbilar medan utsläppen från personbilar har varit i stort sett oförändrade.

Minskad lastbilstrafik skulle inte bara leda till minskad klimatpåverkan utan också minska antalet olyckor på vägarna. Av de bilister som dör i trafiken har hälften kolliderat med ett tungt fordon, vilket framför allt utgörs av tunga lastbilar. I fyra av tio dödsolyckor är lastbilar inblandade. Minskad lastbilstrafik skulle även leda till lägre behov av underhåll på vägarna, och frigöra resurser till andra prioriterade åtgärder.

Ett sätt att få över gods från lastbil till tåg är tydliga järnvägssatsningar. Miljöpartiet vill satsa 100 miljarder kronor mer än regeringen under tio år bland annat för att få bort flaskhalsar för godset som näringslivets transport-råd har prioriterat: Godsstråket Gävle-Mjölby, Hamnbanan i Göteborg, Västkustbanan och Gävle-Sundsvall-Härnösand. Vi vill bygga Norrbotniabanan och rusta upp godsbanor runt hela landet. Men för att få över godset krävs också rättvisa ekonomiska spelregler.

En enad klimatberedning ställde sig bakom ett införande av en kilometerskatt för tunga lastbilar. Ett tiotal länder i Europa har infört, eller beslutat att införa en avståndsbaserad avgift för tunga fordon, bland annat Tyskland, Polen, Schweiz, Frankrike och Danmark. EU-kommissionen förespråkar en sådan i sin aktuella vitbok. EU vill också se en ökning av järnvägens andel av godstransporterna.

Tyvärr går den svenska regeringens politik åt rakt motsatt håll. I sitt utlåtande över vitboken motsatte sig allianspartierna dessa båda målsättningar. Dessutom vill nu regeringen höja banavgifterna från 715 miljoner kronor 2011 till en miljard 2013. Detta kommer att försämra ekonomin för järnvägens godsentreprenörer och risken är stor att gods flyttas över från tåg till lastbil. I väntan på att en lastbilsskatt införs säger Miljöpartiet därför nej till de föreslagna höjningarna av banavgifterna.

En lastbilsskatt är också rättvis då samtliga tunga fordon som sliter på vägarna är med och betalar. I dag slipper utländska åkerier helt dessa kostnader. De utländska lastbilarnas marknadsandelar i Sverige var 20 procent år 2008 och de ökar. De utförde därmed nästan dubbelt så mycket transportarbete i Sverige som de svenska lastbilarna utförde i andra länder. De utländska lastbilarnas trafikarbete i Sverige dominerades av lastbilar från Danmark, Norge, Tyskland och Polen.

Miljöpartiet anser att en avståndsbaserad avgift ska införas på tunga lastbilstransporter senast den 1 juli 2013. Skatten skall vara lägre i områden där båt- eller järnvägsförbindelser saknas. Vi ser med tillfredsställelse att även Socialdemokraterna stöder kravet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel