Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Minister (C): En stark tillväxtpolitik för hela landet

En av de viktigaste utmaningarna i den pågående förnyelsen av Centerpartiets politik är att ge relevanta svar på de utmaningar för hållbar tillväxt som finns idag. För att bygga ett bredare och starkare Centerparti, för-möget att långsiktigt bli en av de tongivande politiska krafterna i Sverige, måste vi ta vara på och befästa väljarnas bild av Centerpartiet som ett parti med ett starkt engagemang för hela Sverige, och bygga vidare utifrån det.

Alla delar av Sverige kan och ska växa. Centerpartiet ska vara den drivande kraften för hållbar tillväxt och utveckling i hela landet, i staden såväl som på landsbygden. Inte för Centerpartiets egen skull, utan för Sveriges.

Just därför har jag lett partiets förnyelsegrupp på det här området, med uppdrag att föreslå en modern politik inför partistämman i Åre i höst. Vi är nu färdiga med vårt arbete och överlämnar fem utvecklingsområden och 21 reformförslag till partistyrelsen. Några av dem är:

1. Fler och lönsamma företag. Tillväxt, jobb och välfärd kräver företagare, framförallt många småföretag. För att stärka den basen behövs kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag, slopat företagaransvar för den andra sjuklöneveckan, förkortad karenstid och bättre tillgång till kapital. Inte minst de gröna näringarna är en strategisk resurs i en hållbar marknadsekonomi. Vi vill stärka äganderätten och införa en ersättning för det ökade djurskydd som den svenska bonden åtar sig utöver gällande EU-lagstiftning.

2. En ekonomi med stark innovationskraft. Det tänks många kloka tankar runt om i Sverige, men alltför få blir affärer. Högskolor och universitet måste få utvecklas som regionala spjutspetsnoder, till exempel genom att införa ett nytt innovationskriterium när resurserna till våra lärosäten ska fördelas. Ett system med innovations- och produktutvecklingscheckar kan stärka innovationskraften i de minsta företagen.

3. Starka, självbestämmande regioner. Globaliseringen ställer nya krav. Marknaden och konkurrensen är global, samtidigt som människors vardag är lokal. För att förena globala krav med lokala behov behövs starka och naturliga regioner som utvecklar de regionala arbetsmarknaderna och som får ett stort självbestämmande i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik.

4. Rätt till grundläggande samhällsservice. Allt fler människor upplever att grundläggande samhällsfunktioner är ett ihåligt lapptäcke. Tillgång till fungerande service på rimligt avstånd är en förutsättning för att kunna bo, bedriva företag och arbeta på en ort. Statlig och offentlig service ska finnas i hela landet. Vi vill ge varje medborgare en lagstadgad rätt till vissa samhällsfunktioner, som bland annat elektricitet, telekommunikationer, bredband, postdistribution och hälso- och sjukvård.

5. Tillväxt kräver jämställdhet och mångfald. En hållbar tillväxt kräver att alla resurser tas till vara, man som kvinna, infödd som inflyttad. Därför ska statliga medel för regional tillväxt och landsbygdsutveckling fördelas jämställt. Dessutom bör varje region formulera en tydlig strategi för hur man blir attraktiv för invandrare och för arbetskraftsinvandring. Ska vi kunna möta näringslivets arbetskraftsbehov och klara generationsväxlingen i offentlig sektor måste alla tas till vara. Fler måste förmås att vilja flytta till och leva i Sverige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel