Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Minister (M): Så stärker vi arbetsmarknaden

Valet 2006 vanns på arbetslinjen. Det finns fortfarande ett starkt stöd hos svenska folket om vikten av en politik för arbete. Ju fler som arbetar, desto större möjligheter har vi att finansiera vår gemensamma välfärd. Arbete ger också enskilda människor större frihet i vardagen, en möjlighet till personlig utveckling och en delaktighet i samhället.

I dag tar allt fler människor som tidigare varit förpassade till passivitet och utanförskap varje dag avgörande steg tillbaka till arbetsgemenskapen.

När jag besöker Västerås i dag vill jag uppmärksamma och ta del av det viktiga arbetet med att stärka människor med svagare förankring på arbetsmarknaden. I Västerås kommer jag att besöka företaget Accessum, som målinriktat arbetar med tillgänglighetsfrågor och som har ett stort antal personer med funktionsnedsättningar anställda. Jag kommer också att besöka Arbetsförmedlingen och ta del av det värdefulla arbetet hos Jobba i Västerås. Min ambition är att besöka arbetsplatser som tar ett socialt ansvar och anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

När jobbchanserna ökar är det viktigt att alla får chansen att delta på arbetsmarknaden. Personer med funktionsnedsättning måste få det stöd de behöver för att kunna finna eller återfinna sin plats på arbetsmarknaden.

Regeringens arbete mot en mer inkluderande arbetsmarknad byggs på olika ben. Dels genom att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet, men också genom att förändra attityder och förebygga och bekämpa diskriminering. Människor måste kunna ge sig ut på arbetsmarknaden och företag måste vilja anställa.

Regeringen har genomfört en rad reformer för att underlätta för personer med nedsatt arbetsförmåga att komma i arbete. Bland dem vill jag särskilt nämna nystartsjobben, löne-bidrag, det särskilda anställningsstödet samt den förbättrade matchningen.

Vi kommer också att inom kort tillsätta en utredning vars uppdrag kommer att vara att se över samtliga insatser för personer med funktionsnedsättning.

För att öka kunskapen och anställnings-viljan hos landets arbetsgivare har vi också gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att informera om de många stöd som finns. Vi tror att detta får fler företag att anställa personer med en svagare anknytning till arbetsmarknaden.

När jag träffar personer som tidigare stått utanför arbetsmarknaden har de ett klart och tydligt budskap: Fördomar mot personer med nedsatt arbetsförmåga och andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden är ett betydande hinder för anställning. Vi har därför gett Myndigheten för handikappolitisk samordning ett attityduppdrag, där de ska öka kunskapen om personer med psykisk funktionsnedsättning och finna effektiva metoder för attitydförändring.

I dag är cirka 7 000 personer verksamma i så kallade sociala företag, en ökning från 4 000 personer 2007. Det finns även andra som arbetar med att inkludera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, och jag uppmanar fler att ta ett sådant ansvar. Idén om en inkluderande arbetsmarknad är viktig för ett hållbart arbetsliv och jag hoppas att det i framtiden blir lika självklart som att ta ansvar för vår miljö.

Jag vill att alla som kan jobba ska ha möjlighet att kunna göra det. Oavsett bakgrund och var man befinner sig i livet ska man få stöd för att kunna finna en plats på arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. Bara så fortsätter vi att stärka svensk arbetsmarknad.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel