Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Minister (M): Transportsystemet ska utvecklas

Människors tid är en ständig bristvara i storstäderna med närområden. Vi söker ständigt mer tid för att kunna kombinera arbetsliv med fritid, vi pusslar ihop vardagslivet med resor till arbete, skola, aktiviteter och dagis. Vi spenderar också mycket tid när vi färdas med olika transporter och färdmedel. Stressen blir påtaglig vid långa köer och förseningar i kollektivtrafiken. Tiden är minst lika viktig för företag och arbetsgivare som anställer. Affärs-idéer och verksamheter kommer inte till sin rätt om inte gods och varor levereras i tid. Tiden är således en komponent för företags möjligheter att kunna anställa och växa.

Våra storstadsregioner är särskilt viktiga för våra företag, så väl små, medelstora som stora, för att kunna växa och öka omsättningen. Våra storstadsregioner är ytterst attraktiva för människor att bo i just för att många arbetsgivare finns där. Bra kommunikationer, vägar och järnvägar med bussar och tåg, är en nödvändighet för att arbetslivet ska fungera för både företag och anställda. Ett bra infrastrukturnät för arbetspendling är av största värde för Sverige.

Regeringen uppdrar därför nu åt Trafikanalys att redovisa ett kunskapsunderlag om hur arbetspendling ser ut i storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, med en radie om 15 mil med olika trafikslag.

Vi vill särskilt undersöka hur arbetspendlingsmönstret för män respektive kvinnor ser ut i våra tre storstadsregioner, hur stor arbetspendlingen är och med vilka trafikslag den sker.

Vi är också intresserade av att ta reda på utbudet av infrastruktur, fordon och kollektivtrafik samt sätta detta i sammanhang med hur arbetsplatserna är lokaliserade i förhållande till utbuden.

För att kunna fatta rätt beslut om framtidens infrastruktur för arbetspendling är regeringen intresserad av en beskrivning av hur enskilda individer gör överväganden för sin arbetspendling och sina möjligheter att ta sig till och från jobbet. Vi vill undersöka om och på vilket sätt valet av boende står i relation till möjligheten för pendling. Kan ett väl fungerande transportsystem påverka hur vi arbetar och bor?

Det finns i dag brister för förutsättningarna för att pendla till arbetet kring våra storstäder, medan det i stadskärnorna finns flera alternativa transportsätt. Därför vill vi undersöka vad bristerna i pendling från områden längre ut från storstadscentrumen kostar, både för enskilda och för samhället.

Trafikverket ska bistå Trafikanalys med underlag och annat stöd som Trafikanalys behöver för att kunna genomföra uppdraget. Trafikanalys får även myndigheter på regional nivå till sitt förfogande för att kunna ta sig an uppdraget. I maj i år redovisas uppdraget.

Det är en nödvändighet för Sveriges välstånd att effektivisera transportsystemet. Resor och transporter är nödvändiga för att samhället ska fungera. Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning för människor och företag i hela landet. Vi måste även se till dyna-miken i vårt samhälle och hur människor rör sig, både på fritiden och i arbetslivet. Kollektivtrafik och transport för arbetspendling ska genomsyras av tillgänglighet och flexibilitet.

Transportsystemet ska utvecklas så att dess utformning ger alla en god tillgänglighet med hög kvalitet. Det ska samtidigt bidra till utvecklingskraft i hela landet.

Regeringen vill även fokusera på att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och samtidigt underlätta för en hållbar regionförstoring.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel