Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Till minne – Lars E Persson

Annons

Lars E Persson var arkitekt med rötter från Glimåkra i Skåne och utbildning i Lund. Han var stolt över sin bakgrund och behöll sin skånska dialekt hela livet. Uppväxt under knappa förhållanden hade han lärt sig samhällets sociala struktur. Han var politiskt medveten och en rättfram och ärlig person med stor integritet.

Det var inte ovanligt att han på egen hand gav sig ut på fjällvandringar i Sareks vildmarker på sommarsemestern.

Lars läste mycket och under en period recenserade han nyutkomna arkitekturböcker i denna tidning.

Hans intresse för omvärlden började tidigt i livet och han tillbringade många år i ungdomen till sjöss med en ambition att en dag kanske bli sjökapten. I stället blev det utbildning till arkitekt och så småningom anställning på Länsstyrelsen i Västmanland på 70-talet.

Efter att Lars lämnade länsstyrelsen var han anställd i både Helsingborg och Växjö men rekryterades tillbaka till Västerås på 90-talet som arkitekt till dåvarande Stadsbyggnadskontoret. Han var noga med att framhålla arkitekternas kompetens och var facklig förtroendeman under hela sin verksamma tid på kommunen.

Lars hade rekryterats till Västerås stad för sin stora arbetskapacitet och sitt stora intresse för arkitektur. Han skulle bland annat, på dåvarande stadsbyggnadsdirektörens uppdrag, utveckla den så kallade stadsarkitektgruppen. Under tio år var han ansvarig för att lägga fram förslag för Byggnadsnämnden till kommunens arkitekturpris. Det var givande att arbeta tillsammans med Lars och ta del av hans kunniga omdömen. Han kom att arbeta med många stora och viktiga projekt som skulle förändra vår stad under en förhållandevis kort tid.

Planeringen för Mälardalens högskola, bebyggelsen i Östra hamnen och Östermalm bär hans signum bland mycket annat. Om detta skrevs det en bra artikel i VLT så sent som i somras.

Lars läste staden och kunde uttrycka det väl i tal och skrift. Vid några tillfällen när han ansåg det nödvändigt tog han till pennan och framförde sin åsikt i VLT. Han lovordade annars det sätt stadens makthavare hade bejakat nya arkitekturstilar över tiden. Han talade ofta om att stadskärnan i Västerås är den mest konsekvent genomförda modernistiska stadskärnan i Sverige och att vi bör vara stolta över dess kvaliteter. Vår stad är en lärobok i arkitekturhistoria, ansåg han.

Än i dag används Lars deltutredningen ”Det byggda kulturarvet” (Stadsbyggnadskontoret, 2003) som underlag vid planering av ny bebyggelse i 1950- och 1960-talets byggda miljöer i Västerås. Lars vurm för Västerås arkitekturhistoria blev än mer tydlig när Lars hade möjlighet att få vidareutbilda sig i arkitektur på Konsthögskolans arkitekturskola. (KKH). Då var det Lars idé att gatans gestaltningsförändring under århundradena skulle studeras på olika platser i Europa och i Västerås i synnerhet.

Efter pensioneringen arbetade Lars vidare i det egna arkitektföretaget. Han genomförde ett flertal större uppdrag åt kommuner i Västmanland och Sörmland, bland annat en översiktsplan för Surahammar och detaljplaner i Hallstahammar, Eskilstuna och Köping. På fritiden var han fram till slutet av 2015 ordförande för Sveriges Arkitekters lokalförening i Västmanland. Vid sin bortgång var han fortfarande aktiv och engagerad ledamot i både Västerås konstförening och Sveriges Arkitekter Västmanland. Vid flera tillfällen och i olika konstellationer genomförde Lars uppskattade stadsvandringar med en förkärlek för Skallberget och Gideonsberg. Det innebar att många har honom att tacka för kunskap om arkitektur och vår stad. Han arbetade in i det sista och ville så länge hand kunde delta i vår förenings styrelsearbete och sammankomster.

Det är med stor saknad vi nu tackar Lars för den tid vi fick dela med honom och det avtryck han gjort i Västerås och i vår förening. Våra tankar går till hans anhöriga och främst till hans döttrar och barnbarn, som efter pensioneringen fick allt mer betydelse i hans liv.

Ola Wikström, Fd. stadsarkitekt, Västerås och Barbro Sollén Wilcox, ordförande Sveriges Arkitekter Västmanland

Mer läsning

Annons