Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mittmedia får svidande kritik för arbetsmiljön – stressproblem finns på VLT

Journalisternas fackklubb i norra Mittmedia har lämnat in en misstroendeförklaring mot personalpolitiken. VLT hör till södra Mittmedia och även här finns kritik. "Stressen har ökat", säger Maria Björkman, fackordförande i Västerås.

Annons

Problemen på tidningarna i norra Mittmedia har uppmärksammats de senaste dagarna. En enkät som journalisternas fackklubb gjort visar att större delen av personalen sökt andra jobb eller övervägt att göra det.

I enkätsvaren påtalar medarbetarna problem med osynliga chefer, hög arbetsbelastning, en känsla av att vara utbytbar/osynlig och även att kränkningar från chefer fått passera.

På Gefle Dagblad har två skyddsombud sagts upp det senaste året. De har känt sig trakasserade en längre tid. Ett tiotal anställda som slutat har känt sig utsatta för kränkningar och uppfattat att de tvingats bort från företaget.

Facket har lämnat in en misstroendeförklaring mot Mittmedias personalpolitik och krävt kraftfulla insatser från ledningen.

Norra Mittmedia omfattar lokala dagstidningar från Dalarna till Ångermanland. Sedan 2015 ingår VLT i Mittmedia tillsammans med Nerikes Allehanda, Norrtelje Tidning och andra tidningar i Mellansverige. De ingick tidigare i Promedia.

Frågan är nu om personalen i södra Mittmedia upplever samma problem som de i norr.

– Både ja och nej, säger Margaretha Levin Blekastad, ordförande i fackklubben för journalisterna i före detta Promedia.

– Jag håller med om att koncernen har en på många sätt dålig personalpolitik. Det har funnits ett missnöje med Mittmedia som arbetsgivare. Även här har många medarbetare slutat eller vill sluta och det är problem att rekrytera nya.

Hon tror att personalpolitiken lett till att många inte vill stanna. Under nedskärningarna förra året kände sig medarbetare illa behandladeoch pressade att sluta.

Promediaklubben har inte gjort någon egen enkät och har ingen samlad bild av hur medarbetarna upplever arbetsmiljön just nu.

– Jag ser allvarligt på om det är svårt att arbeta som skyddsombud eller att arbeta fackligt men vi har inte fått några signaler om att det varit så hos oss, säger Margaretha Levin Blekastad.

När Promedia togs över av Mittmedia möttes facket av en personalpolitik och företagskultur som de inte var vana vid.

– Det var en hårdare attityd och sämre dialog. Men det har blivit bättre sedan Per Bowallius kom in som VD i somras, säger hon.

Maria Björkman, ordförande i journalistfackets (Svenska Journalistförbundet) sektion på VLT, säger att de stora neddragningarna och en total omgörning av arbetssättet har skapat ökad stress.

– Många har fått en ökad arbetsbelastning. Ibland påverkar det stämningen men vi är också bra på att stötta varandra kollegor emellan, säger hon.

Under tidigare ledning och chefredaktörer har medarbetarundersökningar visat negativa resultat. Hur situationen är nu finns inga färska uppgifter om.

Hur reagerar du på uppgifterna från norra Mittmedia?

– Det är jättetråkigt och fruktansvärt att höra hur kollegor känner inför sin arbetssituation. Min reaktion är att det inte är så illa här. Vi har inte sett tecken på mobbning och trakasserier, säger Maria Björkman.

Vad tycker du att företaget borde göra för att säkerställa en god arbetsmiljö?

– Medarbetarna ska alltid känna att de kan prata med sin närmaste chef, de ska få stöd och veta vad som förväntas av dem. Företaget bör kontiunerligt se över om målen är realistiska i förhållande till resurserna.

Maria Björkman påpekar också att det ofta är svårt få in vikarier vid sjukdomar.

– Om man vill vara en attraktiv arbetsplats är det viktigt att lösa vikariesituationen.

Per Bowallius, VD för Mittmedia, ser allvarligt på kritiken.

– I vårt strategiarbete har arbetsmiljö och framtidstro blivit en central del, säger han.

Han påpekar att Mittmedia har reducerat verksamheten med cirka 450 tjänster och samtidigt kommunicerat att ekonomin är utsatt för tryck och att huvudprodukten minskar.

– Vi är mer eller mindre stukade av allt vi gått igenom, säger han.

Därför ska en arbetsmiljöutbildning för 168 chefer och skyddsombud genomföras liksom en nollvision gällande arbetsrelaterad långtidssjukskrivning. En personalenkät ska också genomföras i hela Mittmedia.

– Om vi inte har arbetsplats där alla känner att de kan vara med och driva det vi har framför oss kommer det inte att fungera, säger han.

Per Bowallius säger att alla medarbetare ska behandlas med respekt. Fackliga förtroendevalda och skyddsombud ska känna sig trygga.

– Om någon känner att de inte vill engagera sig fackligt för man är rädd att blir utsatt ska de prata direkt med mig för så är det inte, säger han.

Daniel Nordström, chefredaktör på VLT tycker att fackets synpunkter måste tas på enormt stort allvar.

– Fjolåret var tufft. Många slutade och det blev en sorg i organisationen, vilket påverkade mycket. Nu är det bra att vi har en strategi att förbättra arbetsmiljön.

Han tycker att det är ett riktigt illa om medarbetare väljer att sluta på grund av arbetsmiljön. – Om man inte orkar jobba vidare har vi misslyckats.

Däremot tycker han att det är naturligt om man slutar för att man vill göra något annat.

Han håller inte med om att många var pressade att sluta i samband med nedskärningarna.

– Jag tycker att vi kunde föra resonemang på bra sätt men jag förstår att inte alla slutade med glatt hjärta. Vi hade bra samtal och jag tycker att vi höll en god ton.

När det gäller ökad stress på VLT säger han att arbetet är stressigt av tradition.

– Men det ska inte vara orimligt stressigt. Därför har vi tagit bort arbetsmoment så att reportrarna ska få lite mindre belastning,

Daniel Nordström tycker också det är viktigt att det är högt i tak.

– Man ska våga säga vad man tycker och tänker. Det ska vara roligt att jobba och vi ska vara vänliga mot varandra. Jag tror inte på ett hårt ledarskap. säger han.