Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Moderater: En organisation för Sveriges bästa skola

Västerås stad har sedan nästan 20 år en beställar- och utförarmodell för de mjuka verksamheterna. Det har för skolan varit en olycklig modell som skapat otydlig styrning och onödig byråkrati.

Tillsammans med en kunskapsfientlig socialdemokratisk skolpolitik har det varit en viktig orsak till att Västerås skolor under 2000-talet har dragits med svaga skolresultat. Den otydliga organisationen gör det dessutom svårt för västeråsarna att utkräva ansvar.

Skolans uppdrag styrs i huvudsak från staten i form av olika nationella styrdokument till exempel skollag, läroplaner och kurs-planer. Enligt den nya skollagen är det dessutom rektor som beslutar om skolans inre organisation. Det innebär att kommunala politiker och tjänstemäns uppgifter är begränsade. Att då ha två politiska nivåer som ska bestämma över den kommunala skolan menar vi är orimligt.

Detta förstärks dessutom av att beställarnämnderna, som gentemot medborgarna och staten bär ansvaret för kvaliteten i de kommunala skolorna, ofta saknar verktyg att åstadkomma förändring när kvalitetsbrister framkommer eftersom skolorna tillhör Pro-aros organisation.

Vi moderater har därför i en motion ställd till kommunfullmäktige föreslagit en ny organisationsmodell som skulle förtydliga ansvaret för skolan och samtidigt säkra en hög grad av självständighet för de kommunala skolorna.

Uppdelningen mellan beställare och ut-förare har spelat ut sin roll. Skiljelinjen ligger snarare mellan det ansvar som professionen med skolledning och lärare har på respektive skola i förhållande till det övergripande ansvar som kommunen har i egenskap av skolhuvudman.

Det är nu hög tid för att i Västerås skapa en ändamålsenlig modell för styrningen av skolan där nuvarande beställar- och utförarmodell för skolan avskaffas och att ansvaret för skolan läggs på respektive skolnämnd.

Krav som vi ställer på en sådan organisation är:

w Skolorna ska ha hög grad av självständighet med stort utrymme för professionen och det lokala ledarskapet. Försöket med självstyrande enheter utvecklas och görs till norm.

w Överenskommelser om åtaganden och förväntade resultat upprättas direkt mellan ansvarig skolnämnd och respektive skola.

w Staden ska i alla sammanhang agera neutralt i förhållande till kommunala respektive fristående skolor.

w Overheadkostnader minskas genom att gemensamma stöd-, uppföljnings- och utvecklingsfunktioner samordnas.

Med detta vill vi skapa en ändamålsenlig organisationsmodell för skolan, som skapar förutsättningar för självständiga skolenheter och en tydlig, samlad och kraftfull politisk ledning av skolan. På så sätt läggs grunden för Sveriges bästa skola.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel