Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Moderater: Fler företag och fler entreprenörer ger fler jobb

Handeln har ökat och Västerås har blivit en regionhandelsstad som drar till sig satsningar som skapar jobb till exempel Ikeas etablering på Erikslund och SF Bio i city. Tjänstesektorn och småföretagen får ökad betydelse och det är här de nya jobben kommer att skapas. Västerås Science Park spelar en viktig roll genom att vara en plats där goda idéer kan utvecklas till bärkraftiga expansiva företag.

Det är företag som skapar arbete och välstånd. Men företagen står inför många ut-maningar när den globala och regionala konkurrensen ökar. Det är därför viktigt att utveckla företagsklimatet. Västerås ska sträva efter att komma i topp när Svenskt Näringsliv gör sina årliga mätningar. En utvärdering ska kontinuerligt göras av de olika förvaltningarna i Västerås, med avseende på deras nivå av företagsvänlighet och service mot företagare. Bra villkor för företagande är en avgörande faktor för Västerås utveckling. Vi moderater har och kommer att arbeta för att ytterligare förbättra företagsklimatet.

Vi måste hela tiden arbeta med att förbättra servicen och mottagandet av befintliga och nya företag som kommer i kontakt med staden. Staden ska ha en god planberedskap för att kunna möta förfrågningar och nyetableringar. Vi moderater vill att fri etableringsrätt ska råda i Västerås. Vi vill också införa företagslotsar på samma sätt som det finns samhällsvägledare. Företagslotsarna ska inte lämna ett ärende förrän det är avslutat.

Vi vill i större utsträckning än i dag se till att använda lagen om valfrihet (LOV) för att flytta beslutsrätten från politiker till enskilda människor. Det gynnar också Västerås som entreprenörsstad eftersom det ger stora möjligheter för nya företag inom omsorgen. Västerås stads egna verksamheter ska inte konkurrera med företagen. Osund konkurrens skall motverkas genom att kontinuerligt följa upp och utvärdera.

Utmaningsrätt ska införas. Det är rätten att begära en upphandling då en företagare eller individ vill utföra en tjänst som i dag utförs av kommunen. Det ger en dynamisk kraft som hela tiden utmanar den kommunala utföraren.

Vi moderater är positiva till upphandlingar och det är viktigt att staden är en bra och tydlig upphandlare. Det ska inte finnas någon tvekan kring kraven och underlagen ska vara lätta att förstå. Upphandlingar ska planeras så att det öppnar upp för fler aktörer och att det blir attraktivt för både stora och små företag att lämna anbud. En central upphandlingsenhet har redan inrättats och nu måste det arbetet vässas så att Västerås blir ännu bättre på upphandlingar. Vi vill utveckla upphandlingsfunktionen så att anbud kan lämnas via nätet.

Det kan också vara värt att pröva ett system med auktioner av små tjänster via hemsidan, till exempel inköp av mat, tårtor eller liknande.

Vi ser inget självändamål i att ha kommunala bolag. Företag som staden i dag äger har i många fall verksamhet som är viktig för kommunen att fortsätta att äga. Ett sådant exempel är Mälarenergi. Av skattemässiga skäl är det svårt att avveckla stora kommunala bolag där verksamheten även fortsättningsvis ska drivas offentligt. Vi ser dock ingen anledning att skapa nya kommunala bolag.

Ett område med många företagare är restaurang- och nöjesbranschen. Västerås ska ha ett rikt nöjesliv och vara en stad med puls. Vi har flera idéer om hur vi ska kunna främja stadens restaurangliv. Till exempel ska ute-serveringar få ha öppet året om, på eget ansvar, om de kan hitta acceptabla lösningar för till exempel snöröjningen. Det är viktigt att restauranger och klubbar kan ha längre öppet-tider som möjliggörs i den nya alkohollagen.

Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv och det är företag som ger den förutsättningen. Västerås stad ska se till att inte onödig byråkrati och regler försvårar etablering och vi ska se till att det snabbt ges besked när det krävs. Fler företag ger fler jobb.

Elisabeth Unell

Anna Hård af Segerstad

kandidater (M) i valet till Västerås kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel